صفحه اصلی » گالری»
 

مجموعه اهدایی خاندان پاکدامن همدانی به کتابخانه مجلس
1400/11/06-
مجموعه اهدایی خاندان پاکدامن همدانی به کتابخانه مجلس

معرفی واحد دیجیتال‌سازی کتابخانه مجلس
1400/10/29-
معرفی واحد دیجیتال‌سازی کتابخانه مجلس

معرفی بخش امانت و کاوش کتابخانه مجلس
1400/10/25-
معرفی بخش امانت و کاوش کتابخانه مجلس

اختتامیه رویداد نخبگانی مسئله محور دین و حکمرانی ـ میز اقتصاد اسلامی
1400/10/22-نماهنگ:
اختتامیه رویداد نخبگانی مسئله محور دین و حکمرانی ـ میز اقتصاد اسلامی

مجموعه گنجینه بهارستان (بخش چهارم): مکاتبات جبّار باغچه‌بان با رؤسا و نمایندگان مجلس سنا
1400/10/21-
مجموعه گنجینه بهارستان (بخش چهارم): مکاتبات جبّار باغچه‌بان با رؤسا و نمایندگان مجلس سنا

گزارش عملکرد و معرفی واحد اداری و پشتیبانی کتابخانه مجلس
1400/10/20-
گزارش عملکرد و معرفی واحد اداری و پشتیبانی کتابخانه مجلس

مجموعه گنجینه بهارستان (بخش سوم): نسخه های خطی اسلامی در کتابخانه دانشگاه کمبریج
1400/10/20-
مجموعه گنجینه بهارستان (بخش سوم): نسخه های خطی اسلامی در کتابخانه دانشگاه کمبریج

مجموعه گنجینه بهارستان (بخش دوم): سه سند آزادی‌نامه بردگان دوره صفویه
1400/10/14-
مجموعه گنجینه بهارستان (بخش دوم): سه سند آزادی‌نامه بردگان دوره صفویه

مجموعه گنجینه بهارستان (بخش نخست): تاریخچه بلدیه در ایران
1400/10/07-
مجموعه گنجینه بهارستان (بخش نخست): تاریخچه بلدیه در ایران

معرفی واحدهای مختلف کتابخانه مجلس (بخش نخست): واحد نشریات ادواری کتابخانه مجلس
1400/10/07-
معرفی واحدهای مختلف کتابخانه مجلس (بخش نخست): واحد نشریات ادواری کتابخانه مجلس

فیلم: پیش‌خبر مراسم رونمایی از سه دستاورد مهم کتابخانه مجلس
1400/08/23-
فیلم: پیش‌خبر مراسم رونمایی از سه دستاورد مهم کتابخانه مجلس

فیلم: صحن تاریخی مجلس شورای ملی
1400/07/27-
فیلم: صحن تاریخی مجلس شورای ملی

فیلم: معرفی لوح یاد‌بود تأسیس بهارستان
1400/07/19-
فیلم: معرفی لوح یاد‌بود تأسیس بهارستان

فیلم: گفتگو با آقایان مسلمی و طیرانی و خانم مرادی در مورد رف‌خوانی
1399/08/10-
فیلم: گفتگو با آقایان مسلمی و طیرانی و خانم مرادی در مورد رف‌خوانی

فیلم: نوارگیری دور نقاشی،‌ استاد حسینعلی جعفریان،‌ واحد مرمت
1399/08/10-
فیلم: نوارگیری دور نقاشی،‌ استاد حسینعلی جعفریان،‌ واحد مرمت

فیلم: مرمت جلد کتاب،‌ گفتگو با استاد ید‌الله رباط جزی،‌ واحد مرمت کتابخانه مجلس
1399/08/10-
فیلم: مرمت جلد کتاب،‌ گفتگو با استاد ید‌الله رباط جزی،‌ واحد مرمت کتابخانه مجلس

فیلم: پاک‌سازی سطحی نقشه قدیمی،گفتگو با استاد حسین‌علی جعفریان، واحد مرمت کتابخانه مجلس
1399/08/10-
فیلم: پاک‌سازی سطحی نقشه قدیمی،گفتگو با استاد حسین‌علی جعفریان، واحد مرمت کتابخانه مجلس

فیلم:‌ آثار و یادمان‌های تاریخی و گزیده‌ای از هدایای ملل در موزه مجلس
1398/11/20-
فیلم:‌ آثار و یادمان‌های تاریخی و گزیده‌ای از هدایای ملل در موزه مجلس

فیلم: آثار اسماعیل آشتیانی و محمود اولیاء در موزه مجلس
1398/10/29-
فیلم: آثار اسماعیل آشتیانی و محمود اولیاء در موزه مجلس

فیلم:‌ آثار کمال‌الملک در موزه مجلس شورای اسلامی
1398/09/27-
فیلم:‌ آثار کمال‌الملک در موزه مجلس شورای اسلامی