کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

نشست «جایگاه زبان فارسی در حوزه چاپ و تبلیغات» برگزار می‌شود

فراخوان آزمون مهارت زبان فارسی «آمفا»

نشست «صلح و ترویج زبان فارسی» برگزار می‌شود

مجله «گاه نقد» با موضوع زبان فارسی منتشر شد

«لطائف التفسیر» منتشر شد

بغض شفیعی کدکنی در سوگ مظاهر مصفا

فارسی شکسته، دستور خط و فرهنگ املایی

بازخوانی انتقادی روایت شریعتی از هویت، ملیت، تشیع و زبان فارسی

پروفسور سیّد وحید اشرف 33 تألیف خود را به کتابخانه مجلس اهدا کرد

دستور زبان فارسی کهنی با عنوان جامع‌الفوائد منتشر شد

برای دوازده واژه فرنگی معادل فارسی پیشنهاد دهید

دبستان پارسی

در سوگ زبان فارسی

مراسم اهدای بیست و ششمین جایزۀ تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار برگزار می‌شود

سخت‌گیری‌ها بر کاربرد زبان فارسی در صداوسیما تشدید می‌شود

وضعیت آموزش زبان فارسی در بیش از هفتاد کشورجهان

دستور‌نویسی در شبه‌قارّه

مراسمی برای بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی

شب محمدعلی بهمنی برگزار می‌شود

فارسی، محبوب‌ترین زبان خاورمیانه در وب