کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

برگزاری همایش ملّی ادبیات معاصر ایران

برگزاری نشست «نگاهی به ترجمه های عربی از آثار سعدی و حافظ» در پژوهشگاه علوم انسانی

حافظ و جام جهان‌نما؛ همراه با یازده مقاله

شماره ۱۴۹ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

دانشنامه حافظ زیر تیغ نقد حافظ‌پژوهان

نشست «ترجمه‌های عربی از مثنوی معنوی» با سخنرانی دکتر محمدرضا موحّدی برگزار شد

نام جاودانه/ استاد مصطفی ملکیان

چاپ‌های سنگی و قدیمی دیوان حافظ در کتابخانه مجلس

هم‌زمانی دو رویداد یادروز حافظ و گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

کنگره حافظ آغاز به کار کرد

«دانشنامه حافظ‌پژوهی» به زودی توزیع می‌شود

نخستین تصحیحِ چاپی دیوان حافظ

دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی (دوره چهار جلدی)

این کیمیای هستی دربارۀ حافظ؛ جمال‌شناسی و جهانِ شعری/ محمدرضا شفیعی کدکنی

«شب قرآن مجید و حافظ» با حضور بهاءالدین خرمشاهی

رئیس کتابخانه مجلس عضو کمیته ملی حافظه جهانی شد

کارگاه برنامه حافظه جهانی در کتابخانه مجلس برگزار شد

نشست «میراث مکتوب ایران اسلامی و حافظه جهانی» در بیرجند برگزار می شود

نشست «حافظ: لسان الغیبِ اسرار الهی» در 18 مهر