کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

وضعیت آموزش زبان فارسی در بیش از هفتاد کشورجهان

نشست تخصصی آفرو-ایرانی‌ها برگزار شد

فراخوان مقاله به همایش بین‌المللی زاگرس‌شناسی

ایران‌نامه، دستاورد تحقیقات دانشگاهی در سفر به چهل شهر ایران

سکه در نظام اقتصادی سلوکیان

افشار از غم روزگار به کاردرمانی و کوه‌درمانی می‌پرداخت

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد

‎‏‏ تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397 ، بخش هشتم

شب رونمایی از مجموعه کتاب‌های «ایران‌شناسی»

چشم‌انداز‌های مطالعات باستان‌شناسی دوره نوسنگی در ایران

نخستین جشنواره تارنماهای ایرانشناسی

مدیر مرکز اسناد جنبش جنگل در افتتاح نمایشگاه اسناد مشروطه عنوان کرد: عقب نشینی روسیه از اعدام های بعدی/ مشروطه خواهان تبعیدی جنبش جنگل را بوجود آوردند

اختتامیه دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

کتاب خاطرات بروکلمان معرّفی و بررسی می‌شود

برگزاری نشست «رالف والدو امرسن و شعر فارسی»

برگزاری دومین همایش ملی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

از بیرتْویسی تا بَندِبال

از جیحون تا فرات(ایرانشهر و دنیای ساسانی)

پزشک انگلیسی شیفته ایران

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «ایران و جهان در آینۀ تاریخ»