کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

افتخار دیگران به مفاخر ادبی ما

مرکز ثقل هر کار علمی مربوط به ایران‌شناسی باید ایران باشد

عاشقانه‌های شاملو بزرگترین غنیمت ما از ادبیات است

شماره سوم دوفصلنامۀ علمی - تخصصی شفای دل منتشر شد

در سوگ زبان فارسی

ادبیاتِ فارسی در سرزمینِ پَنجاب و مقالاتِ دیگر درباره ادبیاتِ فارسی

مجموعه مقالاتِ انعکاسِ اخلاق در ادبیاتِ فارسی

شماره ۱۵۰ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

سخت‌گیری‌ها بر کاربرد زبان فارسی در صداوسیما تشدید می‌شود

وضعیت آموزش زبان فارسی در بیش از هفتاد کشورجهان

در مدح امام زمان ارواحنا فداه

تکرار در تصحیح متون کلاسیک ادبیات فارسی؛ دوباره‌کاری یا امری لازم؟

سرشت دوگانه و فرهنگ ایرانی ـ‌ افغانستانی

حمایت از توانمندان علمی در حوزه ادب فارسی شتاب گرفت

دومین شماره از دوفصلنامه تخصصی «شفای دل» منتشر شد

همایش بین‌المللی شکوفایی ادبیات فارسی در قرن 15 و نیمۀ اول قرن 16 میلادی

مجلّه تُراثیِ «دبیر» در گامِ 14

هم‌زمانی دو رویداد یادروز حافظ و گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

وضعیت زبان فارسی در هند بررسی می‌شود

چهارمین مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی ایران برگزار می‌شود