صفحه اصلی » همایش ها و نشست ها»
 

دولت‌سازی اسلامی بر پایه فقه شیعی
1400/01/15-نشست دوم از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های اندیشه» در کتابخانه مجلس:
دولت‌سازی اسلامی بر پایه فقه شیعی

اندیشه‌ها و افکار و سیره آیت‌الله مصباح یزدی بررسی شد
1399/11/05-هفدهمین نشست رویداد دوشنبه‌های اندیشه
اندیشه‌ها و افکار و سیره آیت‌الله مصباح یزدی بررسی شد

«رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت»
1399/10/22-ششمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی برگزار شد
«رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت»

«شریعت و قانون گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانونگذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی»
1399/10/14-پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی برگزار شد
«شریعت و قانون گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانونگذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی»

چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده با موضوع حکمیت در طلاق بررسی شد
1399/10/04-پنجمین نشست راهبردی دین و حکمرانی
چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده با موضوع حکمیت در طلاق بررسی شد

بررسی چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده: مطالعه موردی حکمیت در طلاق
1399/10/02-پنجمین نشست راهبردی دین و حکمرانی
بررسی چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده: مطالعه موردی حکمیت در طلاق

خانم الهیان ترور شهید فخری‌زاده برآمده از ایجاد این خطای محاسباتی در دشمنان است که جمهوری حاضر به پذیرش ریسک برخورد متقابل نیست
1399/10/02-چهاردهمین جلسه رویداد دوشنبه‌های اندیشه با عنوان «انتقامی که سخت شد»
خانم الهیان ترور شهید فخری‌زاده برآمده از ایجاد این خطای محاسباتی در دشمنان است که جمهوری حاضر به پذیرش ریسک برخورد متقابل نیست

متفکر آزاد: باید طرحی در وزن شهید سلیمانی تصویب شود
1399/10/02-چهاردهمین جلسه رویداد دوشنبه‌های اندیشه با عنوان «انتقامی که سخت شد»
متفکر آزاد: باید طرحی در وزن شهید سلیمانی تصویب شود

امیر عبداللهیان: همهٔ تلاش‌های سه قوه بسیار پایینتر از تراز حاج قاسم است
1399/10/02-چهاردهمین جلسه رویداد دوشنبه‌های اندیشه با عنوان «انتقامی که سخت شد»
امیر عبداللهیان: همهٔ تلاش‌های سه قوه بسیار پایینتر از تراز حاج قاسم است

چهاردهمین نشست دوشنبه‌های اندیشه برگزار گردید
1399/10/02-انتقامی که سخت شد
چهاردهمین نشست دوشنبه‌های اندیشه برگزار گردید

با موضوع «قاعده حریم حمی و نقش آن در قانونگذاری» برگزار شد
1399/10/02-چهارمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی
با موضوع «قاعده حریم حمی و نقش آن در قانونگذاری» برگزار شد

چالش‌های کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حل‌های آن بررسی شد
1399/08/11-اولین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی
چالش‌های کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حل‌های آن بررسی شد

چالش های کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حل های آن
1399/08/06-اولین نشست راهبردی فقه و قانونگذاری
چالش های کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حل های آن

انتخابات مجلس مشروطه در بستری از مشکلات/ دکتر توران طولابی
1398/09/06-مصاحبه با اعضای هیأت علمی همایش تاریخ مجلس؛
انتخابات مجلس مشروطه در بستری از مشکلات/ دکتر توران طولابی

اعلام قطعی زمان و مکان هفتمین همایش تاریخ مجلس
1398/07/28-اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛
اعلام قطعی زمان و مکان هفتمین همایش تاریخ مجلس