صفحه اصلی » ارتباط با ما » شماره‌های تماس
5.0 (1)
[1397/11/15]

تماس با بخش‌ها  

 

 

نشانی: تهران -ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان - کتابخانه مجلس شورای اسلامی

صندوق پستی: 866-11365

کدپستی: 1157613411

 

تلفن دفتر ریاست: 11-33137810

نمابر دفتر ریاست: 33137813

 

تلفن‌خانه:  18-33130911

تلفن مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل: 33552121

تلفن کارشناسان روابط عمومی: 33130919

نمابر کارشناسان روابط عمومی: 33130920

تلفن کارشناسان امور بین‌الملل: 33132011

نمابر کارشناسان امور بین‌الملل: 33132009

رایانامه روابط عمومی: publicrelations@ical.ir

رایانامه امور بین‌الملل: international@ical.ir

 

تلفن دبیرخانه: 33129385

نمابر دبیرخانه: 33129385

 

تلفن معاونت اشاعه اطلاعات: 33137803

نمابر معاونت اشاعه اطلاعات: 33137815

امور کتابخانه‌ای: 33137801

رایانامه جهت درخواست منابع: resources@ical.ir

تلفن مرجع و میز امانات: 33137818 و 33137801

تلفن بخش نشریات ادواری: 33128024

 

مرکز اسناد: 33125515

 

تلفن موزه: 39932028

 

تلفن کتابخانه ایران‌شناسی: 33137802

 

تلفن دیجیتال‌سازی: 33137814

تلفن فن‌آوری اطلاعات:‌ 33121968

 

تلفن معاونت منابع و خدمات فنی: 33124805

نمابر معاونت منابع و خدمات فنی: 33137822

تلفن خرید منابع و پذیرش اهداءات: 33137821

تلفن سفارش‌های خارجی: 33121505

 

تلفن معاونت پژوهشی: 66951919 و 66408576

تلفن مدیریت پژوهش: 66469672

تلفن کارشناسان پژوهش: 66408576

تلفن کارشناسان پژوهش: 66462959

تلفن کارشناسان پژوهش: 66964119

تلفن کارشناسان پژوهش: 66469416

تلفن کارشناسان پژوهش: 66408768

تلفن کارشناسان پژوهش: 66964121

تلفن کارشناسان پژوهش: 66964120


فروشگاه کتابخانه مجلس:

نشانی: تهران،‌ میدان بهارستان،‌ خیابان مجاهدین اسلام،‌ به سمت میدان شهداء،‌ بعد از بیمارستان شفاء یحیائیان

شماره تلفن: 48-33548146

 

Note: Foreign researchers are required to present their official and academic letters, passports and student card (if they are students) to the Department of the Public Relations and International Affairs in order to use the Library resources from 9 am to 15 pm, Saturday to Wednesday. If you present the copies of your documents to the Department and state the subject of the research and the sources that you are going to use one week earlier, it will be facilitated.

Fax: 00 98 21 33132009

E-mail: international@ical.ir

    بازدید:1041
    یادداشت ها
    Parameter:3138&10252&307010!model&5272 -LayoutId:5272 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار-پوسته جدید