کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

از «رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی شد
1397/10/03-مراسم رونمایی
از «رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی شد
تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش یازدهم)
1397/10/02-تازه‌های نشریات؛
تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش یازدهم)
مثنوی چاپی و آرایه‌های دستی
1397/10/01-برگی از کتب قدیمی
مثنوی چاپی و آرایه‌های دستی
سالن مطالعه‌ای به قدمت بیش از نیم قرن
1397/09/28-گزارشی از بخش امور کتابخانه‌ای کتابخانه مجلس؛
سالن مطالعه‌ای به قدمت بیش از نیم قرن
«رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی می‌شوند
1397/09/28-نشست معرّفی و رونمایی یک کتاب و یک نشریه کتابخانه مجلس:
«رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی می‌شوند
شماره جدید نامه بهارستان منتشر شد
1397/09/27-تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس؛
شماره جدید نامه بهارستان منتشر شد
ماهنامه مهر پارسه، نشریه‌ای دو زبانه
1397/09/25-معرفی نشریات؛
ماهنامه مهر پارسه، نشریه‌ای دو زبانه
بازدید معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس از کتابخانه مجلس
1397/09/24-گزارش تصویری بازدید از کتابخانه؛
بازدید معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس از کتابخانه مجلس
کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف زهراوی در کتابخانه مجلس
1397/09/24-برگی از متون
کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف زهراوی در کتابخانه مجلس
آثار منتشرشده و در دست انتشار کتابخانه مجلس در سال 1397
1397/09/24-گزارشی از فعالیت‌های مرکز پژوهش کتابخانه مجلس؛
آثار منتشرشده و در دست انتشار کتابخانه مجلس در سال 1397