کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

گزارش تصویری برخی از قرآن‌های چاپ قدیمی در کتابخانه مجلس
1398/02/18-معرفی متون
گزارش تصویری برخی از قرآن‌های چاپ قدیمی در کتابخانه مجلس
عملکرد انتشارات کتابخانه مجلس در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
1398/02/17-1500 مجلد کتاب از انتشارات کتابخانه مجلس فروخته شد؛
عملکرد انتشارات کتابخانه مجلس در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
مصاحبه زنده رئیس کتابخانه مجلس در مورد نمایشگاه کتاب و کتابخانه مجلس
1398/02/16-کتابخانه مجلس در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛
مصاحبه زنده رئیس کتابخانه مجلس در مورد نمایشگاه کتاب و کتابخانه مجلس
ساعات کاری کتابخانه مجلس در ماه مبارک رمضان
1398/02/16-اطلاعیه
ساعات کاری کتابخانه مجلس در ماه مبارک رمضان
کتابخانه مجلس مجموعه‌ای از اسناد نفیس فارس از دوره قاجار را خریداری کرد
1398/02/15-تداوم خرید اسناد توسط کتابخانه مجلس
کتابخانه مجلس مجموعه‌ای از اسناد نفیس فارس از دوره قاجار را خریداری کرد
مدال یادبود دیدار ناصر الدین شاه از شهر لندن، 20 ژوئن 1873
1398/02/15-اثر هفته
مدال یادبود دیدار ناصر الدین شاه از شهر لندن، 20 ژوئن 1873
سازمان اکو تازه‌های نشر خود را به کتابخانه مجلس اهدا کرد
1398/02/14-در جریان بازدید رئیس کتابخانه مجلس از غرفه سازمان اکو؛
سازمان اکو تازه‌های نشر خود را به کتابخانه مجلس اهدا کرد
غرفه کتابخانه مجلس در آخرین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
1398/02/14-کتابخانه مجلس در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛
غرفه کتابخانه مجلس در آخرین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
بازدید رئیس کتابخانه مجلس از غرفه‌های برخی مراکز و مؤسسات در نمایشگاه کتاب
1398/02/11-کتابخانه مجلس در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛
بازدید رئیس کتابخانه مجلس از غرفه‌های برخی مراکز و مؤسسات در نمایشگاه کتاب
بازدید رئیس کتابخانه مجلس از غرفه‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب
1398/02/11-کتابخانه مجلس در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛
بازدید رئیس کتابخانه مجلس از غرفه‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب