کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

معرفی و رونمایی سه اثر تازه‌نشر
1397/08/20-کتابخانه مجلس با همکاری کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران، برگزار می‌کند:
معرفی و رونمایی سه اثر تازه‌نشر
اضرارالتدخین = ضررهای استعمال دخانیات
1397/08/20-برگی از کتب قدیمی
اضرارالتدخین = ضررهای استعمال دخانیات
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش پنجم
1397/08/15-تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش پنجم
پیام تسلیت روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس در پی وفات سرپرست اسبق کتابخانه‌ ملی
1397/08/15-پیام تسلیت؛
پیام تسلیت روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس در پی وفات سرپرست اسبق کتابخانه‌ ملی
بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وب‌سایت این سازمان جهانی
1397/08/15-کتابخانه مجلس برگزار کرد
بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وب‌سایت این سازمان جهانی
گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس
1397/08/15-
گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس
برگزاری چهارمین جلسه آموزشی کشت و شناسایی قارچ در آزمایشگاه بخش مرمّت کتابخانه مجلس
1397/08/15-گزارش از واحد آسیب‌شناسی و مرمّت کتابخانه مجلس؛
برگزاری چهارمین جلسه آموزشی کشت و شناسایی قارچ در آزمایشگاه بخش مرمّت کتابخانه مجلس
بازدید رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه و هیئت همراه از موزه مجلس
1397/08/14-گزارش بازدید از موزه؛
بازدید رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارشی از نشست رونمایی و معرفی کتاب «متون ایرانی (جلد چهارم)»
1397/08/14-برگزاری نشست در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (کتابخانه ایران‌شناسی)؛
گزارشی از نشست رونمایی و معرفی کتاب «متون ایرانی (جلد چهارم)»
مثنوی معنوی به خط وصال شیرازی
1397/08/14-برگی از متون
مثنوی معنوی به خط وصال شیرازی