کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

تازه‌ترین کتاب‌های لاتین خریداری شده در سال 1398 (بخش سوم)
1398/06/25-تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
تازه‌ترین کتاب‌های لاتین خریداری شده در سال 1398 (بخش سوم)
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌سوم)
1398/06/24-گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌سوم)
تهیه طرحی در مجلس برای برخورد با مراکز آموزشی جعلی
1398/06/23-اخبار فرهنگی مجلس؛
تهیه طرحی در مجلس برای برخورد با مراکز آموزشی جعلی
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوازدهم)
1398/06/23-تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوازدهم)
کتابخانه مجلس در روز‌های 20 و 21 شهریور تعطیل است
1398/06/17-اطلاعیه
کتابخانه مجلس در روز‌های 20 و 21 شهریور تعطیل است
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش شانزدهم)
1398/06/17-گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش شانزدهم)
حضور نمایندگان کتابخانه مجلس در نشست منطقه‌ای شناسایی و تبادل میراث مستند
1398/06/16-گزارشی از دومین نشست منطقه‌ای برای شناسایی و تبادل میراث مستند، برنامه حافظه جهانی؛
حضور نمایندگان کتابخانه مجلس در نشست منطقه‌ای شناسایی و تبادل میراث مستند
نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ‌ایرانی
1398/06/16-معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس؛
نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ‌ایرانی
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش یازدهم)
1398/06/16-تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش یازدهم)
نخستین جلسه کمیته اجرایی هفتمین همایش تاریخ مجلس برگزار شد
1398/06/13-دبیر اجرایی هفتمین همایش تاریخ مجلس از برگزاری این همایش در آذرماه امسال خبر داد؛
نخستین جلسه کمیته اجرایی هفتمین همایش تاریخ مجلس برگزار شد