کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

قرائت نامه آقای دکتر مهدوی دایر به واگذاری کتب و نامه‌های مرحوم سید جمال‌الدین اسد‌آبادی به کتابخانه مجلس
1398/07/17-برگی از تاریخ کتابخانه مجلس
قرائت نامه آقای دکتر مهدوی دایر به واگذاری کتب و نامه‌های مرحوم سید جمال‌الدین اسد‌آبادی به کتابخانه مجلس
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌نهم)
1398/07/17-گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌نهم)
تصویب مواد ارجاعی لایحه حمایت از مالکیت فکری در کمیسیون فرهنگی
1398/07/17-اخبار فرهنگی مجلس؛
تصویب مواد ارجاعی لایحه حمایت از مالکیت فکری در کمیسیون فرهنگی
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفدهم)
1398/07/16-تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفدهم)
پروفسور سیّد وحید اشرف 33 تألیف خود را به کتابخانه مجلس اهدا کرد
1398/07/16-اهدای کتاب به کتابخانه مجلس؛
پروفسور سیّد وحید اشرف 33 تألیف خود را به کتابخانه مجلس اهدا کرد
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش نوزدهم)
1398/07/15-گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش نوزدهم)
روایتی از اسلام آوردن سلمان فارسی(ره)
1398/07/15-برگی از متون
روایتی از اسلام آوردن سلمان فارسی(ره)
تغییر ساعت کار کتابخانه مجلس
1398/07/14-اطلاعیه؛
تغییر ساعت کار کتابخانه مجلس
تقدیر از تلاش برای بازگشت ۱۷۸۳ لوح هخامنشی پس از ۸۴ سال به کشور
1398/07/14-اخبار فرهنگی مجلس؛
تقدیر از تلاش برای بازگشت ۱۷۸۳ لوح هخامنشی پس از ۸۴ سال به کشور
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش شانزدهم)
1398/07/14-تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش شانزدهم)