کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

متخصصان کتابخانه و فناوری با هم مرتبط می شوند
1398/03/29-گفت‌وگوی ایبنا با مدیر امور کتابخانه‌ای کتابخانه مجلس:
متخصصان کتابخانه و فناوری با هم مرتبط می شوند
پنجاه و چهارمین جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی منتشر شد
1398/03/27-تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛
پنجاه و چهارمین جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی منتشر شد
تازه های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش چهارم)
1398/03/27-تازه‌های نشریات؛
تازه های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش چهارم)
تازههای کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398 بخش دوم
1398/03/27-تازه‌های ایران‌شناسی
تازههای کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398 بخش دوم
نسخهای از صحیفه مبارکه سجادیه در کتابخانه مجلس کتاب
1398/03/26-برگی از متون
نسخهای از صحیفه مبارکه سجادیه در کتابخانه مجلس کتاب
دیوان سید حسن غزنوی منتشر شد
1398/03/26-تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛
دیوان سید حسن غزنوی منتشر شد
دفتر پنجم متون ایرانی به چاپ رسید
1398/03/25-تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛
دفتر پنجم متون ایرانی به چاپ رسید
دیوان اشعار بدر شروانی منتشر شد
1398/03/22-تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛
دیوان اشعار بدر شروانی منتشر شد
همکاری فرهنگی کتابخانه مجلس با جمهوری یونان
1398/03/22-در بازدید سفیر جمهوری یونان از کتابخانه مجلس؛
همکاری فرهنگی کتابخانه مجلس با جمهوری یونان
بازدید سفیر یونان از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
1398/03/21-گزارش تصویری؛
بازدید سفیر یونان از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی