کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

تازههای کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398 بخش دوم
1398/03/27-تازه‌های ایران‌شناسی
تازههای کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398 بخش دوم
نسخهای از صحیفه مبارکه سجادیه در کتابخانه مجلس کتاب
1398/03/26-برگی از متون
نسخهای از صحیفه مبارکه سجادیه در کتابخانه مجلس کتاب
همکاری فرهنگی کتابخانه مجلس با جمهوری یونان
1398/03/22-در بازدید سفیر جمهوری یونان از کتابخانه مجلس؛
همکاری فرهنگی کتابخانه مجلس با جمهوری یونان
بازدید سفیر یونان از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
1398/03/21-گزارش تصویری؛
بازدید سفیر یونان از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
دیدار سفیر یونان با رئیس کتابخانه مجلس
1398/03/20-گزارش تصویری؛
دیدار سفیر یونان با رئیس کتابخانه مجلس
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش اول
1398/03/20-تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش اول
صنایع دستی ایران در کتابخانه مجلس
1398/03/19-به مناسبت روز صنایع دستی، 20 خرداد 1398
صنایع دستی ایران در کتابخانه مجلس
زندگینامه سیاسی امام خمینی/ محمدحسن رجبی (دوانی)
1398/03/13-معرفی کتاب‌های کتابخانه انقلاب مجلس؛
زندگینامه سیاسی امام خمینی/ محمدحسن رجبی (دوانی)
حاصل عمر: سیری در اندیشه‌های استاد مطهری
1398/03/12-معرفی کتاب‌های کتابخانه انقلاب مجلس؛
حاصل عمر: سیری در اندیشه‌های استاد مطهری
موضوع : ‏تدوین کتابچه اخلاق در کتابخانه های پارلمانی و مراکز تحقیقاتی
1398/03/12-فراخوان ایفلای پارلمانی ٢٠١٩
موضوع : ‏تدوین کتابچه اخلاق در کتابخانه های پارلمانی و مراکز تحقیقاتی