کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دفتر پنجم متون ایرانی
1398/02/11-اثر تازه نشر کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب رونمایی شد؛
گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دفتر پنجم متون ایرانی
اقبال مقامات پژوهشی، سیاسی و نظامی از غرفه کتابخانه مجلس
1398/02/11-سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
اقبال مقامات پژوهشی، سیاسی و نظامی از غرفه کتابخانه مجلس
نام شریف خلیج فارس
1398/02/11-به مناسبت روز ملی خلیج فارس
نام شریف خلیج فارس
توجه نمایندگان مجلس به غرفه کتابخانه مجلس
1398/02/11-سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
توجه نمایندگان مجلس به غرفه کتابخانه مجلس
گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دیوان سید حسن غزنوی
1398/02/10-اثر تازه نشر کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب رونمایی شد؛
گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دیوان سید حسن غزنوی
بازدید خانم اشرف بروجردی از غرفه کتابخانه مجلس
1398/02/10-سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
بازدید خانم اشرف بروجردی از غرفه کتابخانه مجلس
غرفه کتابخانه مجلس در پنجمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
1398/02/09-سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
غرفه کتابخانه مجلس در پنجمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
گزارشی از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب
1398/02/08-کشور چین، میهمان ویژه سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛
گزارشی از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب
نشست‌های علمی کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب
1398/02/08-کتابخانه مجلس در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛
نشست‌های علمی کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب
غرفه کتابخانه مجلس در سومین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
1398/02/07-
غرفه کتابخانه مجلس در سومین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران