کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»اسناد ملی و بین المللی

1398/10/30 - رفع کار اجباری (دستنامه برای نمایندگان پارلمان‌ها)
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس؛

1398/10/28 - رد پای تقلب‌های انتخاباتی پهلوی در اسناد تازه خریداری شده کتابخانه مجلس
گفتگوی ایبنا با مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/10/24 - تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌و‌هفتم)

1398/10/22 - تصاویری از اسناد خاندان سامنی در کتابخانه مجلس
گزارش تصویری؛

1398/10/22 - کنوانسیون حقوق کودکان بر سر دوراهی (گزارشی از یونیسف 2019)
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش چهل‌‌ و‌ دوم)

1398/10/18 - شهرهای هوشمند: شکل دادن به جامعۀ 2030
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش چهل‌ و یکم)

1398/10/14 - گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا (سال 2002)
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌و‌ششم)

1398/10/09 - شاخص‌های موضوعی برای فرهنگ در برنامۀ کاری 2030
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش چهلم)

1398/10/04 - مجلس در پیشبرد اهداف گام دوم چه جایگاهی دارد؟
بررسی جایگاه مجلس با حضور دکتر علی ططری در رادیو گفتگو؛

1398/10/04 - گزارش توسعه جهانی سال 2017
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌و‌نهم)

1398/10/02 - اقتصاد ایران در سال 1395
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌و‌پنجم)

1398/09/30 - انتشار 64 مقاله در مجموعه مقالات ششمین همایش تاریخ مجلس
معرفی مجموعه مقالات؛

1398/09/27 - وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان 2019
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌و‌هشتم)

1398/09/24 - روایت ۱۱۲ سال پاسداری از میراث ایرانی ـ اسلامی
بررسی سابقه تاریخی کتابخانه مجلس در رادیو فرهنگ با روایت دکتر علی ططری؛

1398/09/23 - گزارش سال 2018 برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متحد
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌و‌هفتم)

1398/09/19 - گیاه پالایی
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌و‌چهارم)

1398/09/09 - اسناد خاندان سامنی به آرشیو کتابخانه مجلس رسید
تقدیر دکتر لاریجانی از اهداکننده در حاشیه همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/04 - رونمایی از کتاب اسناد مشروطیت در گیلان
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس

1398/09/03 - چشم‌انداز جمعیت جهان (گزارش سازمان ملل متحد 2019)
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌ششم)؛

1398/09/02 - اسناد مجلس متعلق به همه مردم است
دبیر هفتمین همایش تاریخ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر؛