کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»اشاعه اطلاعات

1398/11/30 - گفتگو اختصاصی با کارشناس فهرست‌نویسی در بخش اسناد ملی
سلسله گفتگوهای اختصاصی با کارشناسان و متخصصان کتابخانه مجلس

1398/11/30 - نسخه ای از کتاب جواهر الکلام
برگی از متون

1398/11/29 - نگهداری بیش از صد هزار منبع صوتی و تصویری در کتابخانه مجلس
گزارش ایبنا از بخش اسناد دیداری-شنیداری کتابخانه مجلس؛

1398/11/28 - گزارش کشورهای کمتر توسعه یافته سال 2019
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش چهل‌‌ و‌ چهارم)

1398/11/27 - "مادر" در کتابخانه مجلس
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها

1398/11/26 - دو پسر بینوا
اثر هفته

1398/11/26 - به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام
برگی از متون

1398/11/21 - جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌و‌هشتم)

1398/11/19 - اولین تصمیم و دستورالعمل احتشام‌السلطنه در مسند ریاست مجلس
خاطراتی درباره مجلس دوره اول؛

1398/11/19 - شاهنامه فردوسی و چاپ های آن
برگی از کتب قدیمی

1398/11/19 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دوازدهم)
تازه‌های نشریات؛

1398/11/19 - دستنامه پارلمانی دربارۀ برنامۀ کاری زنان، صلح و امنیت
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش چهل‌‌ و‌ سوم)

1398/11/13 - قایق الدورادو (نمونه همانند سازی شده)
اثر هفته

1398/11/12 - اگر نتوانیم منابع خود را در دسترس جهانیان قرار بدهیم، یعنی منبعی نداریم
کارشناس مسئول بخش مرجع کتابخانه مجلس در گفتگو با ایبنا:

1398/11/08 - نسخه‌ای از کتاب لوایح عبدالرحمن جامی
برگی از متون

1398/11/02 - رسیدگی به شکایت سلطان احمد شاه از مدیر روزنامه قیام
تاریخ مطبوعات ایران

1398/11/01 - منطق، ابزاری برای صحیح اندیشیدن
برگی از کتب قدیمی

1398/10/30 - رفع کار اجباری (دستنامه برای نمایندگان پارلمان‌ها)
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس؛

1398/10/28 - رد پای تقلب‌های انتخاباتی پهلوی در اسناد تازه خریداری شده کتابخانه مجلس
گفتگوی ایبنا با مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/10/28 - کمیته فناوری اطلاعات ایفلا
گفتگو با عضو کمیته فناوری اطلاعات ایفلا و مدیر امور کتابخانه‌ای کتابخانه مجلس؛