کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»اشاعه اطلاعات

1398/08/19 - احمد شاه قاجار
اثر هفته

1398/08/19 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش نهم)
تازه‌های نشریات؛

1398/08/19 - داده‌های اطلاعاتی برنامۀ مشترک ملل متحد در زمینه اچ.آی.وی/ ایدز
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌چهارم)

1398/08/14 - پیوند با گذشته از طریق صداها و تصویر
گزیده‌ای از منابع دیداری مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/08/13 - بررسی سلامت روان و بهزیستی روانشناختی
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس (بخش بیست و دوم)

1398/08/12 - برنامۀ توسعۀ سازمان ملل درباره مبارزه با فرسایش خاک
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌سوم)

1398/08/06 - قاموس القانون فی الطب لابن سینا
برگی از کتب قدیمی

1398/08/06 - برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌ویکم)

1398/08/04 - گزارش سازمان ملل از فجایع طبیعی در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه 2019
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌دوم)

1398/08/01 - مصاحبه با فرانک دی بِیه مدیر کتابخانه پارلمانی اروپا
روابط کتابخانه‌ای در دنیا

1398/08/01 - نشان پارلمان ژاپن
اثر هفته

1398/08/01 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش هشتم)
تازه‌های نشریات؛

1398/07/30 - سخنی با ماشین اینتر تایپ/ محمود ناظران پور
تاریخ چاپ در ایران

1398/07/30 - پزشکی از دیدگاه نجم الدین شیرازی
برگی از متون

1398/07/29 - خریداری مجموعه نفیسی از اسناد مرتبط با حزب مردم
به‌روز رسانی اسناد کتابخانه مجلس با خرید مجموعه‌ای نفیس؛

1398/07/29 - گزارش یونسکو از پایان دادن به خشونت در مدارس
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌یکم)

1398/07/28 - اسنادی درباره اعتبارنامه میرزا منصورخان معدل الدوله (شیبانی)/محمدحسن خلیلی
تاریخ مجلس ایران

1398/07/23 - پارسیان در فرهنگ جهانگیری
برگی از متون

1398/07/22 - معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس (بخش بیستم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/07/21 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی‌ام)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛