کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»اشاعه اطلاعات

1398/05/12 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش یازدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/09 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش شانزدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/08 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش دهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/06 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پانزدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/05 - کتابی در پند و اندرز، ارمغان نماینده مجلس
برگی از کتب قدیمی

1398/05/05 - پرتره سید محمد صادق طباطبایی (رییس دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)
اثر هفته

1398/05/05 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش نهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/01 - مهم‌ترین وظیفه کتابخانه مجلس، کمک و پشتیبانی اطلاعاتی به نمایندگان است
گفت‌وگوی ایبنا با سکینه مرادی، مسئول کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی؛

1398/04/30 - منتخبی از جلدهای لاکی- روغنی
هنر ایرانی

1398/04/26 - معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهاردهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/04/26 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش چهارم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/04/22 - نمونه همانندسازی شده از پیکره باستانی یونانی
معرفی اثر هفته از موزه مجلس:

1398/04/16 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش پنجم)
تازه‌های نشریات؛

1398/04/11 - محورهای موضوعی مقالات نشریه علمی ـ ترویجی اسناد بهارستان
پژوهش اسناد در کتابخانه مجلس

1398/04/11 - ماشین چاپ سیلندری اتوماتیک
اثر هفته

1398/04/11 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش سوم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/04/05 - تابلو فرش چهره کمال الملک
اثر هفته

1398/04/05 - توحید مفضّل
به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

1398/04/02 - میرزا هادی خوشنویس (مولانا)
اثر هفته

1398/04/01 - معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سیزدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛