کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»اشاعه اطلاعات

1398/06/17 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش شانزدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/06/13 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌دوم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/06/12 - گریان سما لرزان زمین گویا محرم آمده
به مناسبت حلول ماه عزا محرم

1398/06/10 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌یکم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/06/06 - چهل ستون
اثر هفته

1398/06/05 - عبدالحسین حائری در نگاه تصاویر
یادی از استاد فقید عبدالحسین حائری

1398/06/04 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پانزدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/06/03 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیستم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/06/02 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش ششم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/05/28 - شمایل حضرت علی علیه السلام و حسنین (ع)
اثر هفته

1398/05/28 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهاردهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/27 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش نوزدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/23 - جعبه نامه خاتم
اثر هفته

1398/05/22 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سیزدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/19 - نشریه پشت بام؛‌ نشریه‌ای جدید در حوزه هنرهای تجسمی
معرفی نشریات؛

1398/05/19 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هجدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/19 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش پنجم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/05/15 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش دوازدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/05/14 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش ششم)
تازه‌های نشریات؛

1398/05/13 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هفدهم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛