کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»تازه‌های کتاب

1397/12/21

معرفی کتاب
احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی

1397/12/05

معرفی کتاب‌های کتابخانه انقلاب مجلس؛
بنیان مرصوص امام خمینی (قدّس سرّه)

1397/10/19

معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس؛
مجموعه قوانین کاربردی حقوق نفت، گاز و پتروشیمی

1397/10/18

تازه‌های ایران‌شناسی
از جیحون تا فرات(ایرانشهر و دنیای ساسانی)

1397/09/19

معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس؛
«بررسی روابط اسلام‌گرایان با نخبگان و نهادهای لائیک در ترکیه»

1397/08/02

تازه‌های لاتین
تازه های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش چهارم

1397/07/22

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397 (بخش سوم)

1397/07/21

معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس
معرفی کتاب انقلاب کبیر اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین‌الملل

1397/07/17

معرفی تازه‌های کتابخانه ایران‌شناسی مجلس
معرفی کتاب «زبان فارسی از گذشته تاکنون»

1397/07/02

معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس
مروری بر باستان‌شناسی خراسان

1397/06/27

معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس
چهره­‌های موسیقی ایران معاصر (دو جلدی)

1397/06/13

معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس
تبریز در عهد عباس میرزا (ازسنه 1203 تا 1224 هجری قمری)

1397/06/11

معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس
از روزگار گذشته حکایت/ منوچهر کدیور