کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1398/03/04 - خوشنویسی ، تذهیب و حل کاری
اثر هفته

1398/02/28 - میراث بیش از یکصد سال فعالیت پارلمانی در ایران در موزه مجلس شورای اسلامی
گزارشی از موزه مجلس به مناسب روز جهانی موزه؛

1398/02/25 - صفحه‌ای از قرآن کریم
اثر هفته

1398/02/18 - دیدار گروهی از دانشجویان فرانسوی رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و علوم سیاسی
رویدادهای موزه؛

1398/02/15 - مدال یادبود دیدار ناصر الدین شاه از شهر لندن، 20 ژوئن 1873
اثر هفته

1398/01/31 - امروز که روز عید باشد
اثر موزه‌ای هفته

1397/11/27 - لوح مسی دستخط امام خمینی (ره)
اثر موزه‌ای هفته

1397/11/14 - امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو
اثر موزه‌ای هفته

1397/10/25 - دورنمای میدان بهارستان
اثر موزه‌ای هفته

1397/10/17 - دیدار رییس و دانشجویان و طلاب خارجی دانشگاه بین‌المللی آل البیت قم
رویدادهای فرهنگی

1397/10/16 - قهوه جوش ذغالی
اثر موزه‌ای هفته

1397/10/11 - دیدار شیوخ عشایر شیعه عراقی از موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی

1397/10/05 - دیدار گروهی از دانشجویان رشته روابط بین المللی دانشگاه‌های ژاپن
بازدید‌های بین‌المللی

1397/09/14 - دیدار مدیر بخش روابط بین المللی مجلس سنای ژاپن از موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی

1397/09/08 - بازدید دانشجویان دانشگاه خبر از موزه کتابت و چاپ
توجه دانشجویان به موزه مجلس

1397/09/08 - دیدار گروهی از اعضاء رسانه های عمومی هند از موزه مجلس
بازدیدهای بین المللی

1397/08/23 - توجه اعراب به موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی

1397/08/21 - بازدید رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه؛

1397/08/14 - بازدید رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه؛

1397/07/30 - بازدید رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه؛