کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1397/10/11

بازدید‌های بین‌المللی
دیدار شیوخ عشایر شیعه عراقی از موزه مجلس

1397/10/05

بازدید‌های بین‌المللی
دیدار گروهی از دانشجویان رشته روابط بین المللی دانشگاه‌های ژاپن

1397/09/14

بازدید‌های بین‌المللی
دیدار مدیر بخش روابط بین المللی مجلس سنای ژاپن از موزه مجلس

1397/09/08

توجه دانشجویان به موزه مجلس
بازدید دانشجویان دانشگاه خبر از موزه کتابت و چاپ

1397/09/08

بازدیدهای بین المللی
دیدار گروهی از اعضاء رسانه های عمومی هند از موزه مجلس

1397/08/23

بازدید‌های بین‌المللی
توجه اعراب به موزه مجلس

1397/08/21

گزارش بازدید از موزه؛
بازدید رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل و هیئت همراه از موزه مجلس

1397/08/14

گزارش بازدید از موزه؛
بازدید رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه و هیئت همراه از موزه مجلس

1397/07/30

گزارش بازدید از موزه؛
بازدید رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هیئت همراه از موزه مجلس

1397/07/28

گزارش بازدید از موزه مجلس؛
بازدید دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، از موزه مجلس

1397/07/28

گزارش بازدید از موزه مجلس؛
بازدید رئیس سازمان صنایع ایتالیا و هیئت همراه از موزه مجلس

1397/07/18

گزارش بازدید از موزه مجلس؛
بازدید نماینده درگز همراه جمعی از فعالان فرهنگی این شهر از موزه مجلس

1397/07/17

بازدید جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی از موزه مجلس

1397/06/26

بازدید قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها از موزه مجلس

1397/05/20

بازدید خبرنگاران هندی از موزه مجلس

1397/05/01

بازدید نخبگان زیست‌شناسی هفتاد کشور جهان از موزه چاپ مجلس

1397/05/01

بازدید هیئت پارلمانی و سفیر اتریش از موزه مجلس

1397/04/19

بازدید دیپلمات‌های سفارت ژاپن از موزه مجلس

1397/04/05

بازدید هیئت دیپلماتیک وزارت خارجه عراق از موزه مجلس شورای اسلامی

1397/04/04

بازدید سفیر گرجستان در ایران و رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان از موزه مجلس