صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1396/11/25 - بازدید صاحب‌نظران فرانسوی از موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی

1396/11/03 - دیدار رئیس مجلس گینه بیسائو
بازدید‌های بین‌المللی

1396/10/30 - موزه کتابت و چاپ مجلس و تمهید مقدمات برای راه‌اندازی موزه ملی چاپ ایران

1396/10/05 - بازدید دانشجویان رشته‌‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد دانشگاه‌های مختلف ژاپن
روابط فرهنگی کتابخانه مجلس

1396/09/18 - دیدار هیات مهندسین اتریشی از موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی

1396/09/14 - دومین نشست اعضای گروه حفاظت ایکوم ایران در موزه مجلس
نشست تخصصی

1396/08/30 - بازدید گروه دوستی پارلمانی کره جنوبی از موزه
گروه‌های دوستی پارلمانی

1396/08/02 - برگزاری نهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه‌های کشور
موزه‌داری در ایران و جهان