صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1397/09/14 - دیدار مدیر بخش روابط بین المللی مجلس سنای ژاپن از موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی

1397/09/08 - بازدید دانشجویان دانشگاه خبر از موزه کتابت و چاپ
توجه دانشجویان به موزه مجلس

1397/09/08 - دیدار گروهی از اعضاء رسانه های عمومی هند از موزه مجلس
بازدیدهای بین المللی

1397/08/23 - توجه اعراب به موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی

1397/08/21 - بازدید رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه؛

1397/08/14 - بازدید رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه؛

1397/07/30 - بازدید رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه؛

1397/07/28 - بازدید دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه مجلس؛

1397/07/28 - بازدید رئیس سازمان صنایع ایتالیا و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه مجلس؛

1397/07/18 - بازدید نماینده درگز همراه جمعی از فعالان فرهنگی این شهر از موزه مجلس
گزارش بازدید از موزه مجلس؛

1397/07/17 - بازدید جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی از موزه مجلس

1397/06/26 - بازدید قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها از موزه مجلس

1397/05/20 - بازدید خبرنگاران هندی از موزه مجلس

1397/05/01 - بازدید نخبگان زیست‌شناسی هفتاد کشور جهان از موزه چاپ مجلس

1397/05/01 - بازدید هیئت پارلمانی و سفیر اتریش از موزه مجلس

1397/04/19 - بازدید دیپلمات‌های سفارت ژاپن از موزه مجلس

1397/04/05 - بازدید هیئت دیپلماتیک وزارت خارجه عراق از موزه مجلس شورای اسلامی

1397/04/04 - بازدید سفیر گرجستان در ایران و رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان از موزه مجلس

1397/02/29 - گزارش مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی
به مناسب روز جهانی موزه

1396/11/30 - دیدار دانشجویان خارجی دانشگاه جامعهُ المصطفی از موزه مجلس
بازدید‌های بین‌المللی