کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1397/02/29

به مناسب روز جهانی موزه
گزارش مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی

1396/11/30

بازدید‌های بین‌المللی
دیدار دانشجویان خارجی دانشگاه جامعهُ المصطفی از موزه مجلس

1396/11/25

بازدید‌های بین‌المللی
بازدید صاحب‌نظران فرانسوی از موزه مجلس

1396/11/03

بازدید‌های بین‌المللی
دیدار رئیس مجلس گینه بیسائو

1396/10/30

موزه کتابت و چاپ مجلس و تمهید مقدمات برای راه‌اندازی موزه ملی چاپ ایران

1396/10/05

روابط فرهنگی کتابخانه مجلس
بازدید دانشجویان رشته‌‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد دانشگاه‌های مختلف ژاپن

1396/09/18

بازدید‌های بین‌المللی
دیدار هیات مهندسین اتریشی از موزه مجلس

1396/09/14

نشست تخصصی
دومین نشست اعضای گروه حفاظت ایکوم ایران در موزه مجلس

1396/08/30

گروه‌های دوستی پارلمانی
بازدید گروه دوستی پارلمانی کره جنوبی از موزه

1396/08/02

موزه‌داری در ایران و جهان
برگزاری نهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه‌های کشور