کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»ایرانشناسی

1398/11/02 - رسیدگی به شکایت سلطان احمد شاه از مدیر روزنامه قیام
تاریخ مطبوعات ایران

1398/10/21 - گذری بر تاریخ تهران
شهر‌های ایران را بهتر بشناسیم

1398/09/23 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش هشتم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/09/17 - محاکمه محاکمه‌گران
تاریخ معاصر ایران

1398/08/01 - مصاحبه با فرانک دی بِیه مدیر کتابخانه پارلمانی اروپا
روابط کتابخانه‌ای در دنیا

1398/07/02 - «رو به‌سوی خاوران» نگاهی نو به موضوعی کهن
دنیای کتاب

1398/06/27 - تندیس آزادی در خانه ملت
فرشته آزادی

1398/06/27 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش هفتم‌
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/06/02 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش ششم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/05/19 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش پنجم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/05/01 - مهم‌ترین وظیفه کتابخانه مجلس، کمک و پشتیبانی اطلاعاتی به نمایندگان است
گفت‌وگوی ایبنا با سکینه مرادی، مسئول کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی؛

1398/04/26 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش چهارم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/04/11 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش سوم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/03/27 - تازههای کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398 بخش دوم
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/03/20 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش اول
تازه‌های ایران‌شناسی

1398/02/21 - نشست تخصصی آفرو-ایرانی‌ها برگزار شد
برده‌داری در ایران

1397/12/26 - ایران‌نامه، دستاورد تحقیقات دانشگاهی در سفر به چهل شهر ایران
معرفی کتاب‌های کتابخانه ایران‌شناسی مجلس؛

1397/12/05 - ‎‏‏ تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397 ، بخش هشتم
تازه‌های لاتین

1397/10/10 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش هفتم
تازه‌های ایران‌شناسی

1397/09/07 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش ششم
تازه‌های ایران‌شناسی