کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»ایرانشناسی

1397/02/26

معرفی منابع نفیس کتابخانه ایرانشناسی مجلس
نسخه چاپ سربی از نخستین چاپ عربی «القانون» ابن‌سینا در کتابخانه ایرانشناسی مجلس

1397/02/09

تازه‌های کتاب
تازه‌های کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی در سال 1397 (بخش اول)

1397/01/15

مطالعات ایران‌شناسی
انتشار گنجینه بهارستان تاریخ شبه قاره هند (4)

1396/11/18

خبری کتابخانه‌ای
گسترش امکانات در کتابخانه ایرانشناسی

1396/08/16

مصاحبه با آقای منوچهر نظری، پژوهشگر تاریخ پارلمان در ایران

1396/07/30

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396، بخش هشتم

1396/06/21

با کتابخانه ایران‌شناسی آشنا شویم
کتابخانه ایرانشناسی (شماره 2) مجلس شورای اسلامی در یک نگاه

1396/06/21

فراهم‌آوری منابع ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در کتابخانه ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396(بخش هفتم)

1396/06/04

مطالعات ایران‌شناسی در جهان
تازه‌‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396، بخش ششم

1396/05/22

تازه‌های لاتین در کتابخانه‌ ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب‌ در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396، بخش پنجم

1396/05/15

منابع لاتین ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب‌ در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396، بخش چهارم

1396/04/31

مطالعات ایران‌شناسی در جهان
تازه‌های کتاب‌ در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396، بخش اول

1396/04/31

مطالعات ایران‌شناسی در ایران
تازه‌های کتاب‌ در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396، بخش سوم

1396/04/18

به مناسبت روز قلم
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

1396/04/17

تازه‌های لاتین در کتابخانه‌ ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب‌ در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1396، بخش دوم

1396/04/12

تازه‌های فراهم‌آوری
خرید کتاب‌های لاتین کتابخانه مجلس از سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

1396/03/06

دری از گنجینه کتابخانه مجلس
فرازی از «ترجمه عدّة الداعی و نَجاح الساعی»

1396/02/23

نقش اطلاع‌رسانی در پیشرفت تحقیق و توسعه در جهان سوم

1396/02/20

علی پویان‌مهر به عنوان آرشیویست برگزیده و برتر کشور شناخته شد

1396/02/20

سازمان فرهنگ ظرفیت فرهنگی درون جامعه را با خارج پیوند می‌دهد