کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نشریات ایران و جهان

1397/05/09 - قند پارسی، فصلنامه فرهنگ، زبان و ادب فارسی در دهلی نو
معرفی فصلنامه

1397/05/08 - فصلنامه کشکول در گام نهم
معرفی فصلنامه

1397/05/07 - مجله بخارای تابستانی منتشر شد

1397/05/07 - شماره جدید وقف‌ میراث جاویدان منتشر شد

1397/05/06 - مجلّۀ تراثی «دبیر» در گامِ 13

1397/04/26 - «فصل آزما» ویژه‌ تابستان منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات

1397/04/25 - شمارۀ 170 نشریۀ «آینۀ پژوهش» منتشر شد

1397/04/17 - انتشار شماره جدید فصلنامه «نگاه نو»
معرفی نشریات

1397/04/11 - شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ گزارش میراث

1397/04/06 - همایش نقش مطبوعات علمی در پیشبرد دانش ایران: از قاجار تاکنون (از حدود 1280 تا 1397 شمسی)

1397/04/04 - فصلنامه «نگره» در گام چهل و سوم

1397/03/28 - جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش‌های نهج‌البلاغه منتشر شد

1397/03/19 - انتشار شماره 169 نشریه «آینه پژوهش»

1397/03/12 - شمارۀ 236 دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی منتشر شد

1397/03/09 - شماره جدید فصلنامه «تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی» منتشر شد

1397/03/08 - شمارۀ 89 میراث شهاب منتشر شد

1397/02/29 - «نزار قبّانی در ایران» در ویژه‌نامه این شاعر
معرفی شماره جدید مجله «الجدید»، ویژه نزار قبّانی

1396/11/18 - گسترش امکانات در کتابخانه ایرانشناسی
خبری کتابخانه‌ای

1396/06/04 - شماره نخست فصلنامه فرهنگی هنری رازان در شهریور منتشر شد
مطبوعات محلی

1396/03/06 - روزنامه چنته پابرهنه
تاریخ مطبوعات ایران