کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نشریات ایران و جهان

1398/08/18

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید آزما با پرونده‌ای درباره «بانونگاری» روی پیشخوان آمد

1398/08/01

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره 177 آینۀ پژوهش منتشر شد

1398/07/16

معرفی تازه‌های نشریات؛
پنجمین شماره ماهنامه «حافظه ملی ایرانیان» منتشر شد

1398/06/30

معرفی تازه‌های نشریات؛
نهمین شمارۀ «نامۀ ایران و اسلام» منتشر شد

1398/06/25

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

1398/06/24

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره 64 آینۀ میراث منتشر شد

1398/06/24

معرفی تازه‌های نشریات؛
دومین شماره «فرهنگ‌بان» با توجه ویژه به نقد کتاب منتشر شد

1398/06/16

معرفی تازه‌های نشریات؛
«فصل آزما» منتشر شد

1398/06/13

معرفی تازه‌های نشریات؛
آغاز به کار ​ماهنامه ادبی «سکوی شعر»

1398/06/12

از دوره جدید انتشار فصلنامه؛
شماره نخست «فرهنگ یزد» منتشر شد

1398/06/10

معرفی تازه‌های نشریات؛
چهارمین شماره ماهنامه «حافظه ملی ایرانیان» منتشر شد

1398/06/09

معرفی تازه‌های نشریات؛
بررسی «کاربردی‌سازی علوم انسانی» در فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت

1398/06/03

معرفی تازه‌های نشریات؛
بررسی و نقد آرای مجتهد شبستری در شماره‌های جدید فصلنامه کتاب نقد

1398/06/03

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید «آزما» منتشر شد

1398/05/27

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید «جهان کتاب» منتشر شد

1398/05/09

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره‌ دوم مجله‌ «وزن دنیا»، رسانه‌ شعر ایران، منتشر شد

1398/05/08

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره 7 فصلنامه «مطالعات باستان‌شناسی پارسه» منتشر شد

1398/05/02

معرفی تازه‌های نشریات؛
معرفی کتاب‌های چاپ‌شده مربوط به ایران در فرانسه در فصلنامه دوزبانه «ایوان»

1398/05/01

پرونده ویژه «زیر چتر نقد‌»؛
فصلنامه صنعت ترجمه در گام دوازدهم

1398/05/01

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره سوم دوفصلنامۀ علمی - تخصصی شفای دل منتشر شد