کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نسخ خطی و نسخه شناسی

1397/10/17

به همت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
برگزاری کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی»

1397/09/25

متون و نسخ فلسفی کتابخانه‌های ایران بررسی می‌شود؛
دانشگاه لیدن هلند میزبان کارگاه نسخ خطی ایرانی

1397/09/10

نمایش آثار ایرانی در موزه نیویورک؛
موزه متروپولیتن میزبان نسخ خطی و ابرو بادهای ایرانی شد

1397/08/12

مختصری در شرح احوال استاد نجیب مایل هروی؛
آن پژوهشگر نجیب

1397/08/12

دوره آموزشی در حوزه نسخ خطی در دانشگاه کمبریج؛
برگزاری دورۀ «مقدّمه‌ای بر نسخه‌شناسیِ اسلامی»

1397/08/07

همایشِ «نسخه‌هایِ خطّیِ ارثِ ثقافت به ویژه نسخه‌هایِ زبانِ فارسیِ کشمیر» در هندوستان

1397/08/06

دسترسی به نسخه‌هایِ خطّیِ فارسیِ دیجیتالِ «کتاب‌خانه بریتانیا»

1397/08/06

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی

1397/08/05

همایش بین‌المللی با موضوع مباحث تراثی اسلامی؛
برگزاری همایش بین‌المللی «مسائل علومِ انسانی در نسخه‌ها، اسناد و میراثِ عربی و اسلامی»

1397/08/01

بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی؛
قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش دوم)/ مرتضی کریمی‌نیا

1397/07/28

بررسی نسخۀ 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و دیگر پاره‌های آن در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و مجلس شورای اسلامی
قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش اول)/ مرتضی کریمی‌نیا

1397/07/14

صحیفۀ سجادیه و تلاش ادیبان و عالمان (نمونۀ کفعمی)/ قیس بهجت العطار و قاسم شهری

1397/07/14

تلاش برای ثبت میراث مشترک ایران و مجارستان؛
گزارشی از مراسم رونمایی از فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه و آکادمی علوم مجارستان

1397/06/31

گلچینی از نسخ خطی و چاپ سنگی عاشورایی و مقتل در کتابخانه ملک

1397/06/19

کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌کند
در جست‌وجوی خواجوی کرمانی در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک

1397/05/21

دوره‌های آموزشی
مقدمه‌ای بر نسخه‌شناسی اسلامی

1397/05/01

درباره قرآن نفیس کتابخانه شهر دوبلین

1397/04/13

نگاهی به فعالیت‌های کتابخانه گوتا در حوزه نسخ خطی

1397/04/05

انتشار جلد 14 فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

1397/03/23

«معرفی چند کتابِ جدیدِ علمیِ چاپ شده در پاکستان»/ دکتر عارف نوشاهی