کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نسخ خطی و نسخه شناسی

1397/08/06 - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی

1397/08/05 - برگزاری همایش بین‌المللی «مسائل علومِ انسانی در نسخه‌ها، اسناد و میراثِ عربی و اسلامی»
همایش بین‌المللی با موضوع مباحث تراثی اسلامی؛

1397/08/01 - قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش دوم)/ مرتضی کریمی‌نیا
بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی؛

1397/07/28 - قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش اول)/ مرتضی کریمی‌نیا
بررسی نسخۀ 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و دیگر پاره‌های آن در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و مجلس شورای اسلامی

1397/07/14 - صحیفۀ سجادیه و تلاش ادیبان و عالمان (نمونۀ کفعمی)/ قیس بهجت العطار و قاسم شهری

1397/06/31 - گلچینی از نسخ خطی و چاپ سنگی عاشورایی و مقتل در کتابخانه ملک

1397/05/01 - درباره قرآن نفیس کتابخانه شهر دوبلین

1397/04/13 - نگاهی به فعالیت‌های کتابخانه گوتا در حوزه نسخ خطی

1397/04/05 - انتشار جلد 14 فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

1397/03/23 - «معرفی چند کتابِ جدیدِ علمیِ چاپ شده در پاکستان»/ دکتر عارف نوشاهی

1397/03/23 - کتابشناسی اهمّ دستنویس‌های تجوید و قرائت قرآنی
معرفی کتاب

1397/03/23 - کارگاه «بررسی محتوا و متن نسخ خطی در دوره صفویه» در دانشگاه هامبورگ برگزار می‌شود

1397/03/23 - نسخه‌ها و ترجمه‌های فارسی کهن قرآن کریم
موضوع سومین مجلس از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

1397/03/22 - نمایشگاه یک هزار سال قرآن‌نگاری در فرهنگ اسلامی- ایران
نمایشگاه «مصحف نور» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

1397/03/22 - جلوه‌های هنری مکتب قاجار در آستان قدس رضوی

1397/03/22 - تدوین پایان‌نامه‌ها با موضوع احیای متون اسلامی

1397/03/13 - قرآن‌هایی منسوب به دستخط امام علی (ع) در کتابخانه آستان قدس

1397/03/13 - انتشار فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه آکادمی علوم قرقیزستان

1397/03/13 - بیش از دو هزار و 500 نسخه نفیس درباره حضرت علی‌ (ع) در کتابخانه آستان قدس

1397/03/06 - دو رساله از وصّاف الحضره، بدیع‌الربیع و حکایت نرد و شطرنج
معرفی کتاب