کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها
 

سردرگمی و سرگشتگی پژوهشگران تاریخ درباره ذوالقرنین یا کورش هخامنشی
1398/04/04-نگاهی به کتاب «کوروش یا ذوالقرنین قرآن و تورات»
سردرگمی و سرگشتگی پژوهشگران تاریخ درباره ذوالقرنین یا کورش هخامنشی
شب فرهاد دفتری، مترجم «تاریخ تشیع» برگزار می‌شود
1398/04/04-از سلسله «شب‌های بخارا»؛
شب فرهاد دفتری، مترجم «تاریخ تشیع» برگزار می‌شود
هفتمین همایش صائب تبریزی در اصفهان برگزار می‌شود
1398/04/04-دهم تیرماه و با تجلیل از 5 پیشکسوت ادبی؛
هفتمین همایش صائب تبریزی در اصفهان برگزار می‌شود
کتابی درباره «معراج» منتشر شد
1398/04/04-معرفی کتاب؛
کتابی درباره «معراج» منتشر شد
ششمین شماره دو ماهنامه ادبی چامه منتشر شد
1398/04/04-معرفی تازه‌های نشریات؛
ششمین شماره دو ماهنامه ادبی چامه منتشر شد
نشست تاریخچه نورس برگزار می شود
1398/04/03-در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران؛
نشست تاریخچه نورس برگزار می شود
جایزه تاریخ ادیان پییر آنتوان برنهم به امیرمعزی اهدا شد
1398/04/03-برای نگارش کتاب «حجت خدا»؛
جایزه تاریخ ادیان پییر آنتوان برنهم به امیرمعزی اهدا شد
نمایش سندی 700 ساله در نمایشگاه گنج ملک
1398/04/03-به مناسبت روز قلم برگزار می‌شود؛
نمایش سندی 700 ساله در نمایشگاه گنج ملک
احوال افکار و آثار علامه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء
1398/04/03-معرفی کتاب؛
احوال افکار و آثار علامه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء
سنگ نگاره های گلپایگان گذرگاه تاریخ
1398/04/03-معرفی کتاب؛
سنگ نگاره های گلپایگان گذرگاه تاریخ