کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها
 

شماره نوروزی مجله آزما (ویژه هنر و ادبیات)، منتشر شد
1397/12/20-معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره نوروزی مجله آزما (ویژه هنر و ادبیات)، منتشر شد
سکه در نظام اقتصادی سلوکیان
1397/12/19-مؤسسه ایرانشناسی بریتانیا برگزار می‌کند:
سکه در نظام اقتصادی سلوکیان
نکوداشت فاطمه قاضیها، بانوی سندپژوه و مصحّح نسخ خطی، برگزار می‌شود
1397/12/19-نکوداشتی برای بانوی سندپژوه در کتابخانه ملی ایران؛
نکوداشت فاطمه قاضیها، بانوی سندپژوه و مصحّح نسخ خطی، برگزار می‌شود
فرازهایی از سیره، زندگی و زمانه صاحبِ زیارت جامعه کبیره
1397/12/19-معرفی کتاب به مناسبت سال‌روز شهادت امام هادی (ع)؛
فرازهایی از سیره، زندگی و زمانه صاحبِ زیارت جامعه کبیره
مجلّه تُراثیِ «دبیر» در گامِ 16
1397/12/19-معرفی تازه‌های نشریات؛
مجلّه تُراثیِ «دبیر» در گامِ 16
کتاب «عبور از خود از سرگذشت»، روایت دولت‌آبادی از طالقانی، مهاجرت از ایران و مواجهه با ساواک
1397/12/19-معرفی و بررسی کتاب؛
کتاب «عبور از خود از سرگذشت»، روایت دولت‌آبادی از طالقانی، مهاجرت از ایران و مواجهه با ساواک
نگاهی به برخی کتاب­‌های منتشر شده درباره سیمین دانشور
1397/12/19-به مناسبت 18 اسفند، سال‌روز درگذشت سیمین دانشور؛
نگاهی به برخی کتاب­‌های منتشر شده درباره سیمین دانشور
افشار از غم روزگار به کاردرمانی و کوه‌درمانی می‌پرداخت
1397/12/19-به مناسبت 18 اسفند، سال‌روز درگذشت ایرج افشار؛
افشار از غم روزگار به کاردرمانی و کوه‌درمانی می‌پرداخت
چند قدم در جهان ادبیات زنانه
1397/12/18-معرفی کتاب؛
چند قدم در جهان ادبیات زنانه
اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی منتشر شد
1397/12/18-معرفی نشریات؛
اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی منتشر شد