کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

تشریح تحولات سال ۹۹ در کتابخانه مجلس
1400/01/22-مصاحبه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل کتابخانه مجلس با خبرگزاری صبا؛
تشریح تحولات سال ۹۹ در کتابخانه مجلس
نشریه استوار، منتشره در قم
1400/01/21-نشریات ادواری کتابخانه مجلس
نشریه استوار، منتشره در قم
هفدهم فروردین ماه، آغاز قیام شیخ محمد خیابانی
1400/01/18-برگی از تاریخ معاصر ایران
هفدهم فروردین ماه، آغاز قیام شیخ محمد خیابانی
بررسی مفهومی و راهبردی مکانیزم ماشه
1400/01/18-نشست چهارم از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های اندیشه» در کتابخانه مجلس:
بررسی مفهومی و راهبردی مکانیزم ماشه
مفاتیح الغیب ملا صدرا و حواشی ملا علی نوری
1400/01/18-برگی از متون
مفاتیح الغیب ملا صدرا و حواشی ملا علی نوری
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و سوم)
1400/01/17-گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و سوم)
مفهوم­‌شناسی علوم شناختی و رئوس برنامه­‌های اندیشکده علوم شناختی مفتاح
1400/01/16-نشست سوم از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های اندیشه» در کتابخانه مجلس:
مفهوم­‌شناسی علوم شناختی و رئوس برنامه­‌های اندیشکده علوم شناختی مفتاح
نحوه ارائه خدمات آموزش مجازی؛ خلاف عدالت آموزشی است
1400/01/16-اخبار فرهنگی مجلس؛
نحوه ارائه خدمات آموزش مجازی؛ خلاف عدالت آموزشی است
دولت‌سازی اسلامی بر پایه فقه شیعی
1400/01/15-نشست دوم از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های اندیشه» در کتابخانه مجلس:
دولت‌سازی اسلامی بر پایه فقه شیعی
اول فروردین (21 مارس) روز بین‌المللی نوروز و روز جهانی شعر
1399/12/27-گزارشی از واحد اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس؛
اول فروردین (21 مارس) روز بین‌المللی نوروز و روز جهانی شعر