کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

بازنمایی اسلام و مسلمانان در روزنامه‌های آمریکای لاتین
1400/06/24-معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس؛
بازنمایی اسلام و مسلمانان در روزنامه‌های آمریکای لاتین
پایان نامه‌‌های دانشگاه تهران راهی کتابخانه مجلس شد
1400/06/23-به‌روزرسانی منابع کتابخانه مجلس از طریق اهدا؛
پایان نامه‌‌های دانشگاه تهران راهی کتابخانه مجلس شد
کتابی از یک بانوی فاضل ایرانی
1400/06/23-برگی از کتب قدیمی؛
کتابی از یک بانوی فاضل ایرانی
مصائب ارومیه: خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه
1400/06/22-معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس؛
مصائب ارومیه: خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه
13 شهریور ماه 1324، تصویب منشور ملل متحد توسط مجلس شورای ملی
1400/06/21-گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
13 شهریور ماه 1324، تصویب منشور ملل متحد توسط مجلس شورای ملی
دائره‌المعارف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (ج2)
1400/06/20-معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس؛
دائره‌المعارف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (ج2)
استاد حائری (ره) و جلد پنجم فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس
1400/06/17-در باب فهرست‌نویسی؛
استاد حائری (ره) و جلد پنجم فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس
گزارش آرمان‌های توسعه پایدار 2021
1400/06/17-معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش پنجاه و هفتم)
گزارش آرمان‌های توسعه پایدار 2021
دانشنامه تاریخ آمریکای لاتین دوره استعماری
1400/06/16-معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس؛
دانشنامه تاریخ آمریکای لاتین دوره استعماری
گزارش پارلمان الکترونیکی در جهان 2020
1400/06/15-معرفی جدیدترین نشریات اتحادیه بین‌المجالس (IPU)؛
گزارش پارلمان الکترونیکی در جهان 2020