صفحه اصلی » خواندنی‌ها»مقالات و نشریات
 

یولسیز: از جیمز جویس تا اکرم پدرام نیا
1399/02/29-معرفی مقاله؛
یولسیز: از جیمز جویس تا اکرم پدرام نیا

نقش شاعران مسمّط پرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایی
1399/02/28-معرفی مقاله؛
نقش شاعران مسمّط پرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایی

نشریه‌ی نهضت جنگل
1399/02/24-تاریخ نشریات ایران
نشریه‌ی نهضت جنگل

زندگی‌نامه‌ی میرزا حسین خان کسمایی
1399/02/23-تاریخ معاصر گیلان
زندگی‌نامه‌ی میرزا حسین خان کسمایی

دومین شمارهٔ مجلۀ گاهِ نقد منتشر شد
1399/02/21-معرفی تازه های نشریات؛
دومین شمارهٔ مجلۀ گاهِ نقد منتشر شد

ملاحظاتی پیرامون تاریخ‌نگاری محمود بن هدایت‌الله افوشته‌ای نطنزی مورخ دوره صفوی
1399/02/20-تاریخ‌نگاری در عصر صفوی
ملاحظاتی پیرامون تاریخ‌نگاری محمود بن هدایت‌الله افوشته‌ای نطنزی مورخ دوره صفوی

بدیع‌الزمان فروزانفر؛ ادیب و استاد مسلم ادبیات فارسی
1399/02/16-به مناسبت سالروز درگذشت استاد فروزانفر؛
بدیع‌الزمان فروزانفر؛ ادیب و استاد مسلم ادبیات فارسی

رویکرد تاریخی به بررسی خاستگاه  نمایش تعزیه، ویژگی‌ها و فواید آن
1399/02/16-تاریخ هنر‌های نمایشی در ایران
رویکرد تاریخی به بررسی خاستگاه نمایش تعزیه، ویژگی‌ها و فواید آن

نظام قضایی و دادگستری در دوره صدارت  دکتر محمد مصدق
1399/02/15-تاریخ دادگستری در ایران
نظام قضایی و دادگستری در دوره صدارت دکتر محمد مصدق

باز خوانی یک سند درباره‌ی میرزا حسین خان کسمایی
1399/02/09-تاریخ معاصر گیلان
باز خوانی یک سند درباره‌ی میرزا حسین خان کسمایی

نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیه
1399/02/09-نقد مقاله
نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیه

مسجد و مدرسه شیخ عبدالحسین در بازارِ پاچنار تهران
1399/02/09-تهران‌شناسی
مسجد و مدرسه شیخ عبدالحسین در بازارِ پاچنار تهران

شماره جدید دوماهنامه ادبی چامه منتشر شد
1399/02/09-پیشخوان الکترونیکی مطبوعات؛
شماره جدید دوماهنامه ادبی چامه منتشر شد

مطالعه‌ی انتقادی به مهم‌ترین تحریفات خاورشناسان نسبت به اسلام
1399/02/07-خاورشناسی
مطالعه‌ی انتقادی به مهم‌ترین تحریفات خاورشناسان نسبت به اسلام

درباره آیت‌ الله ابراهیم امینی
1399/02/06-به مناسبت درگذشت آیت الله امینی؛
درباره آیت‌ الله ابراهیم امینی

تأملی بر «نقد تاریخ‌نگاری معاصر»
1399/02/02-تاریخ‌نگاری معاصر ایران
تأملی بر «نقد تاریخ‌نگاری معاصر»

هویت ملی، تاریخ محلی و تاریخ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
1399/02/02-نظام آموزشی در ایران
هویت ملی، تاریخ محلی و تاریخ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

مقاله‌ای درباره سعدی در مجله معارف چاپ هند
1399/01/31-به مناسبت روز سعدی
مقاله‌ای درباره سعدی در مجله معارف چاپ هند

محمدتقی بهار و مخالفت با نهضت‌های جنگل و کلنل پسیان در گیلان و خراسان
1399/01/31-تاریخ معاصر ایران
محمدتقی بهار و مخالفت با نهضت‌های جنگل و کلنل پسیان در گیلان و خراسان

تأملی بر تحلیل هابرماس از جهان در عصر کرونا
1399/01/30-محمد محمودی کیا: استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی
تأملی بر تحلیل هابرماس از جهان در عصر کرونا