کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»تازه‌های کتاب

1399/08/20 - کتاب اصول و فنون قانونگذاری؛ تنظیم پیش‌نویس طرحها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین
دنیای کتاب

1399/08/20 - کتاب آشنایی با تنظیم بازار: نظریه، راهبرد و اجرا
دنیای کتاب

1399/08/19 - معرفی کتاب لغت‌نامه تاریخ بیهقی
دنیای کتاب

1399/08/19 - کتاب آذربایجان و شاهنامه
دنیای کتاب

1399/08/19 - کتاب شصت چهره از میان قاجاریان و معاصران
مشاهیر ایران

1399/08/18 - منطق و معرفت در اندیشه سهرودی
دنیای کتاب

1399/08/17 - کتاب در مسیر تابش
دنیای کتاب

1398/11/28 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سی‌ و سوم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس؛

1398/11/26 - حاکم مدائن و گلستان خاطرات/اکبر تهرانی
گفتگوی فرهنگی

1398/11/21 - جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام خمینی
معرفی کتاب‌های کتابخانه انقلاب مجلس؛

1398/11/20 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سی‌ و دوم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس؛

1398/11/01 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سی‌ و یکم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس؛

1398/10/24 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سی‌ام)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس؛

1398/10/22 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌ونهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/10/14 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وهشتم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/10/07 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وهفتم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/10/02 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وششم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/09/19 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وپنجم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/08/27 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وچهارم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/08/22 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وسوم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛