کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»تازه‌های کتاب

1400/02/20 - افول قدرت آمریکا
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس:

1400/02/15 - درباره فلسطین/ اثر نوآم چامسکی و ایلان پاپه
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس (به مناسبت روز جهانی قدس):

1400/02/13 - جنگ و تجارت: با الهام از هشت سال دفاع مقدس و مدل تجارت ایرانی
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس:

1400/02/11 - امنیت خلیج فارس
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس (به مناسبت روز ملی خلیج فارس):

1400/02/06 - تاریخ نان در ایران
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس:

1400/01/30 - نظام روابط کار و الزامات مدیریت سرمایه انسانی/مهدی کریمیان و میثم قاسمی
تازه‌های کتاب

1400/01/29 - کاروند تصوف؛ آراء، افکار و شرح حال حلّاج
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس؛

1399/12/17 - مردم‌شناسی جامعه تهران قدیم
تازه‌های کتاب

1399/12/17 - روایات و خاطرات سیدمهدی امام جمارانی
تازه‌های کتاب

1399/12/10 - زندگی اجتماعی مسلمانان در قرن اول و دوم هجری
تازه‌های کتاب

1399/12/10 - انقلاب اسلامی در اردبیل
تازه‌های کتاب

1399/12/03 - تاریخ دارالمجانین
تازه‌های کتاب

1399/10/22 - فرهنگ مردمی: آثار مولوی
دنیای کتاب

1399/10/22 - تبارشناسی و پراکندگی ایلات ایران
دنیای کتاب

1399/09/30 - کتاب جامع التمثیل
دنیای کتاب

1399/09/25 - کتاب تعلیم و تربیت در عصر صفویان
تاریخ آموزش و پرورش در ایران

1399/09/24 - کتاب الغارات
دنیای کتاب

1399/08/20 - کتاب اصول و فنون قانونگذاری؛ تنظیم پیش‌نویس طرحها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین
دنیای کتاب

1399/08/20 - کتاب آشنایی با تنظیم بازار: نظریه، راهبرد و اجرا
دنیای کتاب

1399/08/19 - معرفی کتاب لغت‌نامه تاریخ بیهقی
دنیای کتاب