صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » منابع و خدمات فنی»سازماندهی

1400/04/13 - نمایش اطلاعات نهصد رساله خطی دیگر در پایگاه منابع کتابخانه مجلس
ورود اطلاعات جلد 33/2 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس انجام شد؛

1400/02/15 - سازماندهی گزارش‌های دولتی در کتابخانه مجلس رشد 300 درصدی داشته است
مدیر امور سازماندهی منابع کتابخانه مجلس اعلام کرد:

1399/11/28 - ورود اطلاعات جلد 27/1 فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
امور سازماندهی منابع

1398/06/16 - حضور نمایندگان کتابخانه مجلس در نشست منطقه‌ای شناسایی و تبادل میراث مستند
گزارشی از دومین نشست منطقه‌ای برای شناسایی و تبادل میراث مستند، برنامه حافظه جهانی؛