کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

حضور کتابخانه مجلس در نخستین جلسه کمیته اسناد و پژوهش‌های بین‌المللی دفاع مقدس
1399/03/27-راهیان نور
حضور کتابخانه مجلس در نخستین جلسه کمیته اسناد و پژوهش‌های بین‌المللی دفاع مقدس
کلیات سعدی به خط شکسته در کتابخانه مجلس
1399/03/27-برگی از متون
کلیات سعدی به خط شکسته در کتابخانه مجلس
بختیاری‌ها، انقلاب مشروطیت و فتح تهران
1399/03/27-تاریخ معاصر ایران
بختیاری‌ها، انقلاب مشروطیت و فتح تهران
آثار منتشره دار‌الفنون
1399/03/25-برگی از کتب قدیمی
آثار منتشره دار‌الفنون
قطعه خوشنویسی نستعلیق سیاه مشق
1399/03/25-اثر هفته
قطعه خوشنویسی نستعلیق سیاه مشق
تصحیح و ترجمه سوتَْکَرنَسْک و وَرشْت مانْسَرنَسک از دینکرد 9
1399/03/24-تمدن و فرهنگ در ایران باستان
تصحیح و ترجمه سوتَْکَرنَسْک و وَرشْت مانْسَرنَسک از دینکرد 9
کرونا هم کتابخانه مجلس را تعطیل نکرد!
1399/03/24-امور کتابخانه‌ای
کرونا هم کتابخانه مجلس را تعطیل نکرد!
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هفتم)
1399/03/24-نابرابری در جهانی به سرعت در حال تغییر
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هفتم)
بررسی 25 سال حضور زنان در پارلمان: 1995-2020 گزارشی از اتحادیه بین‌المجالس 2020
1399/03/20-معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس
بررسی 25 سال حضور زنان در پارلمان: 1995-2020 گزارشی از اتحادیه بین‌المجالس 2020
یازدهمین شماره نشریه اسناد بهارستان منتشر شد
1399/03/20-انتشارات کتابخانه
یازدهمین شماره نشریه اسناد بهارستان منتشر شد