کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام
1398/11/26-برگی از متون
به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام
جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام خمینی
1398/11/21-معرفی کتاب‌های کتابخانه انقلاب مجلس؛
جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام خمینی
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور
1398/11/21-معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌و‌هشتم)
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سی‌ و دوم)
1398/11/20-تازه‌های منابع کتابخانه مجلس؛
تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سی‌ و دوم)
انتقاد از نگاه تاجر مآبانه در وزارت آموزش و پرورش
1398/11/20-اخبار فرهنگی مجلس؛
انتقاد از نگاه تاجر مآبانه در وزارت آموزش و پرورش
اولین تصمیم و دستورالعمل احتشام‌السلطنه در مسند ریاست مجلس
1398/11/19-خاطراتی درباره مجلس دوره اول؛
اولین تصمیم و دستورالعمل احتشام‌السلطنه در مسند ریاست مجلس
شاهنامه فردوسی و چاپ های آن
1398/11/19-برگی از کتب قدیمی
شاهنامه فردوسی و چاپ های آن
تلاش کتابخانه مجلس برای حفظ تیراژ پانصد نسخه ای کتاب
1398/11/19-گفتگوی ایبنا با مدیر انتشارات کتابخانه مجلس؛
تلاش کتابخانه مجلس برای حفظ تیراژ پانصد نسخه ای کتاب
تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دوازدهم)
1398/11/19-تازه‌های نشریات؛
تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دوازدهم)
دستنامه پارلمانی دربارۀ برنامۀ کاری زنان، صلح و امنیت
1398/11/19-معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش چهل‌‌ و‌ سوم)
دستنامه پارلمانی دربارۀ برنامۀ کاری زنان، صلح و امنیت