صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»برنامه‌ریزی و نظارت

1398/10/01 - بایسته‌های اجرایی کتابخانه مجلس تدوین شد
توسط دفتر برنامه‌ریزی و نظارت کتابخانه مجلس؛

1398/04/22 - سند مهم‌ترین اولویت‌های کاری واحدهای کتابخانه مجلس تدوین و ابلاغ شد
دفتر برنامه‌ریزی و نظارت کتابخانه مجلس: