کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»اسناد ملی و بین المللی

1398/04/26

گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهاردهم)

1398/04/11

پژوهش اسناد در کتابخانه مجلس
محورهای موضوعی مقالات نشریه علمی ـ ترویجی اسناد بهارستان

1398/04/01

گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سیزدهم)

1398/03/01

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1398/02/21

گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش دوازدهم)

1398/02/15

تداوم خرید اسناد توسط کتابخانه مجلس
کتابخانه مجلس مجموعه‌ای از اسناد نفیس فارس از دوره قاجار را خریداری کرد

1398/01/20

گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش یازدهم)

1397/12/18

گفتگوی روزنامه ایران با مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
مرکز اسناد ملی، اسناد مجلس های اول تا ششم را بازگرداند

1397/12/12

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد؛
جلد دوم مقالات ششمین همایش تاریخ مجلس آماده انتشار

1397/12/01

گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش دهم)

1397/11/06

کتابخانه مجلس
چگونگی شکل‌گیری کتابخانه در مجلس/علی ططری

1397/11/03

مدیر مرکز اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس اظهار کرد:
روایتی از چگونگی تأسیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس/ نگهداری بیش از ۱۰ میلیون برگ سند پارلمانی

1397/10/30

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1397/10/29

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هشتم)

1397/10/03

گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش نهم)

1397/09/06

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هفتم)

1397/08/15

گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1397/08/09

کتابخانه مجلس برگزار می‌کند
کارگاه آموزشی «بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وبسایت این سازمان جهانی»

1397/08/01

گزارشی از بخش اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هشتم)

1397/07/22

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش ششم)