کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»اسناد ملی و بین المللی

1398/08/26 - دستنامۀ حق آموزش یونسکو
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌پنجم)

1398/08/25 - شش اثر پارلمانی در هفتمین همایش تاریخ مجلس رونمایی خواهد شد
با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی؛

1398/08/22 - برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های ادوار بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/22 - تحلیل الگوی معاصر سیاست‌گذاری کلان‌شهر تهران
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌و‌سوم)

1398/08/20 - پرونده مجلس شورای ملی با برگزاری هفتمین همایش تاریخ مجلس بسته می‌شود
گفت‌وگوی ایبنا با مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/08/19 - داده‌های اطلاعاتی برنامۀ مشترک ملل متحد در زمینه اچ.آی.وی/ ایدز
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌چهارم)

1398/08/14 - پیوند با گذشته از طریق صداها و تصویر
گزیده‌ای از منابع دیداری مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/08/13 - بررسی سلامت روان و بهزیستی روانشناختی
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس (بخش بیست و دوم)

1398/08/12 - برنامۀ توسعۀ سازمان ملل درباره مبارزه با فرسایش خاک
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌سوم)

1398/08/11 - فراخوان ثبت‌نام در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/06 - همایش تاریخ مجلس در دو پنل ارائه مقالات و میزگرد تخصصی برگزار می‌شود
کمیته‌ علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس:

1398/08/06 - برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش بیست‌ویکم)

1398/08/04 - گزارش سازمان ملل از فجایع طبیعی در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه 2019
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌دوم)

1398/07/29 - برگزاری دو نمایشگاه در حاشیه هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/29 - انتشار کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش تاریخ مجلس با 27 مقاله
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/29 - خریداری مجموعه نفیسی از اسناد مرتبط با حزب مردم
به‌روز رسانی اسناد کتابخانه مجلس با خرید مجموعه‌ای نفیس؛

1398/07/29 - گزارش یونسکو از پایان دادن به خشونت در مدارس
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌یکم)

1398/07/28 - اسنادی درباره اعتبارنامه میرزا منصورخان معدل الدوله (شیبانی)/محمدحسن خلیلی
تاریخ مجلس ایران

1398/07/22 - معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس (بخش بیستم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1398/07/21 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی‌ام)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛