کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»اسناد ملی و بین المللی

1399/08/29 - 19  نوامبر (29 آبان) روز جهانی فلسفه
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

1399/08/26 - پرونده نمایندگان مجلس سنا کامل شد
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

1399/08/19 - مخزن اسناد قبل از انقلاب اسلامی تا پایان سال شفاف می‌شود
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

1399/08/18 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و چهارم)
معرفی گزارش‌های دولتی با موضوع کرونا

1399/08/07 - 27 اکتبر (6 آبان) روز جهانی میراث شنیداری-دیداری
اسناد و انتشارات سازمان ملل

1399/08/03 - 24 اکتبر (3 آبان ) روز جهانی ملل متحد
اسناد و انتشارات سازمان ملل

1399/07/29 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و سوم)
گزارش‌های دولتی

1399/07/28 - وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان از نیمه سال 2020
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و نهم)

1399/07/05 - معرفی نمایندگان شهید دفاع مقدس
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

1399/06/31 - 21 سپتامبر (31 شهریور ماه) روز بین‌المللی صلح
اسناد و انتشارات سازمان ملل

1399/06/18 - هشتم سپتامبر(هجدهم شهریور) روز بین المللی سواد
معرفی منابع کتابخانه مجلس

1399/04/22 - آغاز شمارش و رف‌خوانی مخازن آرشیوی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
فعالیت‌های کتابخانه

1399/04/14 - سی‌ام ژوئن روز بین‌المللی مجلس‌محوری
انتشارات سازمان ملل

1399/04/14 - دوازدهمین شماره از نشریه اسناد بهارستان منتشر شد
تازه‌های انتشارات کتابخانه

1399/04/07 - بازدید رئیس مرکز اسناد مجلس از کتابخانه های حوزوی قم
بازدید فرهنگی

1399/04/03 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و دوم)
گزارش‌های دولتی

1399/04/02 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هشتم)
انتشارات سازمان ملل

1399/04/01 - نقشه راه برای اقدام در زمینه سلامت زنان، کودکان و نوجوانان
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1399/03/24 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هفتم)
نابرابری در جهانی به سرعت در حال تغییر

1399/03/20 - بررسی 25 سال حضور زنان در پارلمان: 1995-2020 گزارشی از اتحادیه بین‌المجالس 2020
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس