کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»اسناد ملی و بین المللی

1399/07/05 - معرفی نمایندگان شهید دفاع مقدس
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

1399/06/31 - 21 سپتامبر (31 شهریور ماه) روز بین‌المللی صلح
اسناد و انتشارات سازمان ملل

1399/06/18 - هشتم سپتامبر(هجدهم شهریور) روز بین المللی سواد
معرفی منابع کتابخانه مجلس

1399/04/22 - آغاز شمارش و رف‌خوانی مخازن آرشیوی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
فعالیت‌های کتابخانه

1399/04/14 - سی‌ام ژوئن روز بین‌المللی مجلس‌محوری
انتشارات سازمان ملل

1399/04/14 - دوازدهمین شماره از نشریه اسناد بهارستان منتشر شد
تازه‌های انتشارات کتابخانه

1399/04/07 - بازدید رئیس مرکز اسناد مجلس از کتابخانه های حوزوی قم
بازدید فرهنگی

1399/04/03 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و دوم)
گزارش‌های دولتی

1399/04/02 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هشتم)
انتشارات سازمان ملل

1399/04/01 - نقشه راه برای اقدام در زمینه سلامت زنان، کودکان و نوجوانان
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1399/03/24 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هفتم)
نابرابری در جهانی به سرعت در حال تغییر

1399/03/20 - بررسی 25 سال حضور زنان در پارلمان: 1995-2020 گزارشی از اتحادیه بین‌المجالس 2020
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1399/03/20 - یازدهمین شماره نشریه اسناد بهارستان منتشر شد
انتشارات کتابخانه

1399/03/19 - تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1399 (بخش اول)
منابع ایران‌شناسی

1399/03/19 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و یکم)
معرفی منابع کتابخانه مجلس

1399/02/27 - نقشه حضور زنان در سیاست اتحادیه بین‌المجالس (IPU) 2020
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس؛

1399/02/20 - وضعیت کودکان جهان 2019
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش چهل‌‌ و‌ ششم)

1399/02/17 - مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران
معرفی گزیده‌ای از گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس (بخش سی ام)

1399/02/07 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و پنجم)
انتشارات بین‌المللی

1399/02/07 - بررسی اعتیاد به بازدید از سایت‌های غیر مجاز اینترنتی در بین کاربران
گزارش‌های دولتی