کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»اسناد ملی و بین المللی

1400/01/25 - 26 فروردین ماه 1327، تقدیم لایحه دو فوریتی منع کشت تریاک به مجلس شورای ملی
اسنادی از مجلس شورای ملی در مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1400/01/24 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و ششم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1400/01/18 - هفدهم فروردین ماه، آغاز قیام شیخ محمد خیابانی
برگی از تاریخ معاصر ایران

1400/01/17 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و سوم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1399/12/27 - اول فروردین (21 مارس) روز بین‌المللی نوروز و روز جهانی شعر
گزارشی از واحد اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس؛

1399/12/25 - گزیده‌ای از اسناد کتابخانه مجلس در حمایت اصناف و اهالی شهرها از ملی شدن نفت
از ارائه پیشنهاد اولیه تا تصویب ماده واحده مربوط به ملی شدن نفت؛

1399/12/18 - قرارداد دارسی در آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است
پاسخی به شایعه مفقودی قرارداد دارسی؛

1399/12/17 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و دوم)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1399/12/13 - مخزن اسناد شنیداری ـ دیداری مرکز اسناد کتابخانه مجلس ساماندهی شد
مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی:

1399/12/03 - معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و پنجم)
گزارش‌های دولتی

1399/12/02 - معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و یکم)
اسناد و انتشارات سازمان ملل

1399/11/21 - تصاویر حضور فعال زنان در پیروزی انقلاب اسلامی
دهه فجر مبارک

1399/11/21 - مجموعه اعلامیه، بیانیه و پیام‌های امام خمینی به اقشار مختلف مردم در اولین سال پیروزی انقلاب اسلامی
دهه فجر مبارک

1399/11/20 - تصاویر حضور با شکوه و پرشور مردم در حمایت از انقلاب اسلامی و مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی
دهه فجر مبارک

1399/11/19 - بیانیه اقشار مردم و سازمان‌های دولتی در حمایت از جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت و رهبران ملی
دهه فجر مبارک

1399/11/19 - اعلامیه مراجع حوزه‌های علمیه در حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم پهلوی
دهه فجر مبارک

1399/11/19 - منتخبی از مجموعه پوستر‌های انقلاب اسلامی ایران با موضوع شهید
دهه فجر مبارک

1399/11/14 - منتخبی از مجموعه پوستر‌های انقلاب اسلامی ایران با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی
دهه فجر مبارک

1399/11/14 - پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه اسناد و تصاویر
دهه فجر مبارک

1399/11/12 - منتخبی از مجموعه پوستر‌های انقلاب اسلامی ایران با موضوع امام خمینی رحمه الله علیه
دهه فجر مبارک