کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نشریات ایران و جهان

1400/06/30 - «قلک» شماره 87 منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/29 - نخستین شماره نشریه «فصل کتاب» منتشر شد
با هدف معرفی کتاب‌های سزاوار؛

1400/06/28 - نقد و بررسی کتاب تهران
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/23 - سی وهفتمین شماره فصلنامه صدرا (تابستان 1400) منتشر شد
با پرونده‌ای ویژه درباره آیت‌الله مصباح یزدی؛

1400/06/22 - شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/21 - نگاهی به آداب و رسوم ایرانیان درباره مرگ و تدفین در ایران باستان
انتشار شماره جدید ماهنامه «سرزمین‌ من»

1400/06/20 - شماره جدید سیاست نامه منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/16 - بخارا در گام صد و چهل و ششم
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/15 - شماره هفتم مجله «گاهِ نقد» به سراغ ادبیات داستانی رفت
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/13 - شماره ۱۰۶ فصلنامه «فقه» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

1400/06/13 - هفدهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/06 - اولین شماره فصلنامه «پژوهش های فلسفه سیاسی اسلامی» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/06/02 - هشتمین شماره نشریه خردورزی منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/05/18 - انتشار شمارۀ 145 «بخارا»
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/05/17 - وبینار «مفهوم اسلامی در هنر اسلامی»
با همکاری دانشگاه بوستون برگزار می‌شود؛

1400/05/17 - شماره جدید «حکمت نامه مفاخر» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/05/13 - دوفصلنامه «مدیریت دانش اسلامی»
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/05/12 - یازده و دوازدهمین شماره ماهنامه کتاب‌خوان منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/05/06 - مروری بر «سازمان مجاهدین خلق: پیدایی تا فرجام (1344 تا 1384)»
هفدهمین شماره از فصلنامه تخصصی «نگین ایران» منتشر شد؛

1400/04/27 - شماره جدید آزما با ارج‌نامه اصغر دادبه روی پیشخوان آمد
معرفی تازه‌های نشریات؛