کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نشریات ایران و جهان

1398/05/27

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید «جهان کتاب» منتشر شد

1398/05/09

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره‌ دوم مجله‌ «وزن دنیا»، رسانه‌ شعر ایران، منتشر شد

1398/05/08

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره 7 فصلنامه «مطالعات باستان‌شناسی پارسه» منتشر شد

1398/05/02

معرفی تازه‌های نشریات؛
معرفی کتاب‌های چاپ‌شده مربوط به ایران در فرانسه در فصلنامه دوزبانه «ایوان»

1398/05/01

پرونده ویژه «زیر چتر نقد‌»؛
فصلنامه صنعت ترجمه در گام دوازدهم

1398/05/01

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره سوم دوفصلنامۀ علمی - تخصصی شفای دل منتشر شد

1398/04/31

معرفی تازه‌های نشریات؛
پنجمین شماره «مفاخر ماندگار» منتشر شد

1398/04/25

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره 176 آینۀ پژوهش منتشر شد

1398/04/24

معرفی تازه‌های نشریات جهان؛
ویژه نامه ماهنامه «تاریخ» پاریس به تاریخ هخامنشیان اختصاص یافت

1398/04/22

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره ۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» منتشر شد

1398/04/12

معرفی تازه‌های نشریات؛
پنجمین شماره فصلنامه علوم انسانی منتشر شد

1398/04/10

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره ۹۵ فصلنامه «خردنامه صدرا» منتشر شد

1398/04/10

مقاله بلند «ابیات فارسى در مجالس تفسیر قرآن در آغاز قرن ششم هجرى در نیشابور» در:
ضمیمه 11 نشریه گزارش میراث منتشر شد

1398/04/04

معرفی تازه‌های نشریات؛
ششمین شماره دو ماهنامه ادبی چامه منتشر شد

1398/04/02

معرفی تازه‌های نشریات؛
نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب حکمت منتشر شد

1398/03/28

معرفی تازه‌های نشریات؛
انتشار چهارمین شماره دوماهنامه مفاخر ماندگار

1398/03/27

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید نگاه نو منتشر شد

1398/03/20

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره ۱۵۰ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

1398/03/20

به مناسبت هفته جهانی آرشیو؛
رونمایی از اولین نشریه فکاهی کاملا فارسی ایران

1398/03/20

معرفی تازه‌های نشریات؛
انتشار شماره جدید «نقد و بررسی کتاب تهران»