کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نشریات ایران و جهان

1398/04/02

معرفی تازه‌های نشریات؛
نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب حکمت منتشر شد

1398/03/28

معرفی تازه‌های نشریات؛
انتشار چهارمین شماره دوماهنامه مفاخر ماندگار

1398/03/27

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید نگاه نو منتشر شد

1398/03/20

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره ۱۵۰ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

1398/03/20

به مناسبت هفته جهانی آرشیو؛
رونمایی از اولین نشریه فکاهی کاملا فارسی ایران

1398/03/20

معرفی تازه‌های نشریات؛
انتشار شماره جدید «نقد و بررسی کتاب تهران»

1398/03/11

معرفی نشریات؛
اولین شماره ماهنامه الکترونیکی «داستان و سفر» منتشر شد

1398/03/04

معرفی تازه‌های نشریات؛
«وزن دنیا» به دنیای مطبوعات قدم گذاشت

1398/02/30

جدیدترین شماره «کاغذ رنگی» منتشر شد
خاستگاه اسطوره و اسطوره‌شناسی در جهان و ایران

1398/02/21

معرفی تازه‌های نشریات؛
انتشار شماره جدید «جهان کتاب»

1397/12/27

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره جدید فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر منتشر شد

1397/12/21

معرفی تازه‌های نشریات؛
شمارۀ 63 آینۀ میراث منتشر شد

1397/12/21

معرفی تازه‌های نشریات؛
نخستین شماره مجله «ناداستان» منتشر شد

1397/12/20

معرفی تازه‌های نشریات؛
شماره نوروزی مجله آزما (ویژه هنر و ادبیات)، منتشر شد

1397/12/19

معرفی تازه‌های نشریات؛
مجلّه تُراثیِ «دبیر» در گامِ 16

1397/12/18

معرفی نشریات؛
اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی منتشر شد

1397/12/14

معرفی نشریات؛
آینه پژوهش در گام 173

1397/12/13

معرفی تازه‌های نشریات؛
میراث شهاب در گام 92

1397/12/06

فصلنامۀ تخصصی نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی؛
شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد

1397/11/07

معرفی نشریات؛
دومین شماره از دوفصلنامه تخصصی «شفای دل» منتشر شد