کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نشریات ایران و جهان

1398/12/19 - هشتمین فصلنامه آزما با محوریت شعر منتشر شد
معرفی تازه های نشریات؛

1398/12/14 - «بخارا»ی آخر سال منتشر شد
معرفی تازه های نشریات؛

1398/11/29 - «نشریه‌ تهران» با رویکرد تهرانشناسی منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/11/28 - شماره ۹۶ فصلنامه علمی پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/11/01 - شماره ۴۷ فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/10/30 - شماره سیزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/10/28 - آزمای جدید با دو پرونده خاطره‌بازی و هنر روی پیشخان‌ آمد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/10/23 - دومین شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/10/09 - نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب معرفت دین به پیشخان آمد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/10/07 - شمارۀ سیزدهم فصلنامۀ ترجمان منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/10/04 - شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/10/03 - شماره چهارم «وزن دنیا» منتشر شد
احمد شاملو در جدال با خاموشی؛

1398/09/23 - هفتاد و نهمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/09/18 - نگاهی بر تازه‌ترین شماره فصلنامه «نامه ایران و اسلام»
فصلنامه پژوهش‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی کتابخانه ملی ایران؛

1398/09/09 - سی و دومین شماره اندیشه مهر، ویژه نامه‌ای در باب «علم دینی»
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/09/06 - مجله «گاه نقد» با موضوع زبان فارسی منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/08/27 - شماره جدید «دانش‌بنیان» با نقد دو کتاب منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/08/18 - شماره جدید آزما با پرونده‌ای درباره «بانونگاری» روی پیشخوان آمد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/08/01 - شماره 177 آینۀ پژوهش منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1398/07/16 - پنجمین شماره ماهنامه «حافظه ملی ایرانیان» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛