کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نشریات ایران و جهان

1400/01/24 - حلقه‌های میانی در تازه‌ترین شماره حلقه وصل
معرفی تازه های نشریات؛

1400/01/16 - ششمین شماره مجله «گاهِ نقد» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/01/15 - دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1400/01/14 - شماره نوزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد
معرفی تازه های نشریات؛

1399/12/27 - شماره ششم مجله «رود» نشریه ویژه معرفی و ترویج کتاب
معرفی تازه های نشریات؛

1399/12/26 - «نامه بایسنغر» به ایستگاه دوم رسید
ویژۀ مطالعات ادبی، تاریخی و فرهنگی هرات؛

1399/12/26 - صد و هشتاد و ششمین شماره دوماهنامه «آینۀ پژوهش» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1399/12/24 - بیست‌ویکمین شماره ماهنامه سه‌نقطه با استقبال از قرن جدید منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1399/12/20 - «کتاب نقد» منتشر شد
معرفی تازه های نشریات؛

1399/12/19 - عصر اندیشه نوروزی منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1399/12/17 - آنگاه فوتبال، شماره سیزدهم منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1399/12/12 - انتشار ششمین شماره «فرهنگ‌بان»
معرفی تازه های نشریات؛

1399/12/10 - ای بخارا عقل‌افزا بوده‌ای
درباره نشریه بخارا و شب‌های بخارا؛

1399/12/09 - نهمین شماره دوفصلنامه «پژوهشنامه روانشناسی اسلامی» منتشر شد
به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث؛

1399/12/06 - فصلنامه «فقه» منتشر شد
معرفی تازه های نشریات؛

1399/12/05 - شماره جدید «گاهنامه نقد کتاب کودک» منتشر شد
معرفی تازه های نشریات؛

1399/12/04 - صد و هشتاد و پنجمین شماره دوماهنامه «آینۀ پژوهش» منتشر شد
معرفی تازه‌های نشریات؛

1399/12/04 - سینما انقلاب، هزار راه نرفته در شماره جدید ماهنامه سروش
معرفی تازه‌های نشریات؛

1399/02/30 - بررسی «فلسفه و معنای زندگی» در جدیدترین شماره مجله «گاهِ نقد»
معرفی تازه های نشریات؛

1399/02/21 - دومین شمارهٔ مجلۀ گاهِ نقد منتشر شد
معرفی تازه های نشریات؛