کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1398/10/23 - قدس در آتش
اثر هفته

1398/09/06 - امرهم شوری بینهم
اثر هفته

1398/08/19 - احمد شاه قاجار
اثر هفته

1398/08/01 - نشان پارلمان ژاپن
اثر هفته

1398/07/30 - سخنی با ماشین اینتر تایپ/ محمود ناظران پور
تاریخ چاپ در ایران

1398/06/27 - حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)
اثر هفته

1398/06/06 - چهل ستون
اثر هفته

1398/05/28 - شمایل حضرت علی علیه السلام و حسنین (ع)
اثر هفته

1398/05/23 - جعبه نامه خاتم
اثر هفته

1398/05/05 - پرتره سید محمد صادق طباطبایی (رییس دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)
اثر هفته

1398/04/22 - نمونه همانندسازی شده از پیکره باستانی یونانی
معرفی اثر هفته از موزه مجلس:

1398/04/11 - ماشین چاپ سیلندری اتوماتیک
اثر هفته

1398/04/05 - تابلو فرش چهره کمال الملک
اثر هفته

1398/04/02 - میرزا هادی خوشنویس (مولانا)
اثر هفته

1398/03/04 - خوشنویسی ، تذهیب و حل کاری
اثر هفته

1398/02/28 - میراث بیش از یکصد سال فعالیت پارلمانی در ایران در موزه مجلس شورای اسلامی
گزارشی از موزه مجلس به مناسب روز جهانی موزه؛

1398/02/25 - صفحه‌ای از قرآن کریم
اثر هفته

1398/02/18 - دیدار گروهی از دانشجویان فرانسوی رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و علوم سیاسی
رویدادهای موزه؛

1398/02/15 - مدال یادبود دیدار ناصر الدین شاه از شهر لندن، 20 ژوئن 1873
اثر هفته

1398/01/31 - امروز که روز عید باشد
اثر موزه‌ای هفته