کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1399/07/01 - میز موزاییک با پنج دورنما
اثر هفته

1399/04/18 - میرزا حسین‌خان سپهسالار
اثر هفته

1399/03/25 - قطعه خوشنویسی نستعلیق سیاه مشق
اثر هفته

1399/03/12 - نامه‌نویس
اثر هفته

1399/02/14 - کاسه آلتو
اثر هفته

1398/12/13 - ماسک خان رامایا
اثر هفته

1398/11/26 - دو پسر بینوا
اثر هفته

1398/11/13 - قایق الدورادو (نمونه همانند سازی شده)
اثر هفته

1398/10/23 - قدس در آتش
اثر هفته

1398/09/06 - امرهم شوری بینهم
اثر هفته

1398/08/19 - احمد شاه قاجار
اثر هفته

1398/08/01 - نشان پارلمان ژاپن
اثر هفته

1398/07/30 - سخنی با ماشین اینتر تایپ/ محمود ناظران پور
تاریخ چاپ در ایران

1398/06/27 - حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)
اثر هفته

1398/06/06 - چهل ستون
اثر هفته

1398/05/28 - شمایل حضرت علی علیه السلام و حسنین (ع)
اثر هفته

1398/05/23 - جعبه نامه خاتم
اثر هفته

1398/05/05 - پرتره سید محمد صادق طباطبایی (رییس دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)
اثر هفته

1398/04/22 - نمونه همانندسازی شده از پیکره باستانی یونانی
معرفی اثر هفته از موزه مجلس:

1398/04/11 - ماشین چاپ سیلندری اتوماتیک
اثر هفته