کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»موزه

1398/08/22 - برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های ادوار بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/19 - احمد شاه قاجار
اثر هفته

1398/08/11 - فراخوان ثبت‌نام در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/06 - همایش تاریخ مجلس در دو پنل ارائه مقالات و میزگرد تخصصی برگزار می‌شود
در کمیته‌ علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس تصمیم گرفته شد:

1398/08/01 - نشان پارلمان ژاپن
اثر هفته

1398/07/30 - سخنی با ماشین اینتر تایپ/ محمود ناظران پور
تاریخ چاپ در ایران

1398/07/29 - برگزاری دو نمایشگاه در حاشیه هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/29 - انتشار کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش تاریخ مجلس با 27 مقاله
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/06/27 - حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)
اثر هفته

1398/06/06 - چهل ستون
اثر هفته

1398/05/28 - شمایل حضرت علی علیه السلام و حسنین (ع)
اثر هفته

1398/05/23 - جعبه نامه خاتم
اثر هفته

1398/05/05 - پرتره سید محمد صادق طباطبایی (رییس دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)
اثر هفته

1398/04/22 - نمونه همانندسازی شده از پیکره باستانی یونانی
معرفی اثر هفته از موزه مجلس:

1398/04/11 - ماشین چاپ سیلندری اتوماتیک
اثر هفته

1398/04/05 - تابلو فرش چهره کمال الملک
اثر هفته

1398/04/02 - میرزا هادی خوشنویس (مولانا)
اثر هفته

1398/03/04 - خوشنویسی ، تذهیب و حل کاری
اثر هفته

1398/02/28 - میراث بیش از یکصد سال فعالیت پارلمانی در ایران در موزه مجلس شورای اسلامی
گزارشی از موزه مجلس به مناسب روز جهانی موزه؛

1398/02/25 - صفحه‌ای از قرآن کریم
اثر هفته