کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


نهمین شماره دوفصلنامه «پژوهشنامه روانشناسی اسلامی» منتشر شد

فصلنامه «فقه» منتشر شد

شماره جدید «گاهنامه نقد کتاب کودک» منتشر شد

صد و هشتاد و پنجمین شماره دوماهنامه «آینۀ پژوهش» منتشر شد

سینما انقلاب، هزار راه نرفته در شماره جدید ماهنامه سروش

«نشریه‌ تهران» با رویکرد تهرانشناسی منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دوازدهم)

شماره ۴۷ فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات» منتشر شد

شماره سیزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

آزمای جدید با دو پرونده خاطره‌بازی و هنر روی پیشخان‌ آمد

دومین شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش یازدهم)

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب معرفت دین به پیشخان آمد

شمارۀ سیزدهم فصلنامۀ ترجمان منتشر شد

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دهم)

هفتاد و نهمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد

سی و دومین شماره اندیشه مهر، ویژه نامه‌ای در باب «علم دینی»

شماره جدید «دانش‌بنیان» با نقد دو کتاب منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش نهم)

شماره جدید آزما با پرونده‌ای درباره «بانونگاری» روی پیشخوان آمد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش هشتم)

پنجمین شماره ماهنامه «حافظه ملی ایرانیان» منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش هفتم)

نهمین شمارۀ «نامۀ ایران و اسلام» منتشر شد

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

شماره 64 آینۀ میراث منتشر شد

دومین شماره «فرهنگ‌بان» با توجه ویژه به نقد کتاب منتشر شد

آغاز به کار ​ماهنامه ادبی «سکوی شعر»

شماره نخست «فرهنگ یزد» منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه «حافظه ملی ایرانیان» منتشر شد

نشریه پشت بام؛‌ نشریه‌ای جدید در حوزه هنرهای تجسمی

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش ششم)

شماره‌ دوم مجله‌ «وزن دنیا»، رسانه‌ شعر ایران، منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش پنجم)

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب حکمت منتشر شد

انتشار چهارمین شماره دوماهنامه مفاخر ماندگار

تازه های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش چهارم)

انتشار شماره جدید «نقد و بررسی کتاب تهران»

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش سوم)

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دوم)

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش اول)

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر منتشر شد

نخستین شماره مجله «ناداستان» منتشر شد

شماره نوروزی مجله آزما (ویژه هنر و ادبیات)، منتشر شد

مجلّه تُراثیِ «دبیر» در گامِ 16

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش چهاردهم)

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش سیزدهم)

آینه پژوهش در گام 173

میراث شهاب در گام 92

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش دوازدهم)

دومین شماره از دوفصلنامه تخصصی «شفای دل» منتشر شد

شماره ۱۴۹ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

ویژه‌نامه بیستمین سال انتشار آزما روی پیشخوان آمد

تازه ترین شماره فصلنامه ترجمان علوم انسانی منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش یازدهم)

بیست و ششمین شماره «اندیشه مهر» منتشر شد

ماهنامه مهر پارسه، نشریه‌ای دو زبانه

شصت و هفتمین شماره نشریه فرهنگستان علوم منتشر شد

شماره جدید مجلۀ انگلیسی‌زبان «نسخ خطی اسلامی» منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش دهم)

شماره 172 «آینه پژوهش» منتشر شد

شماره جدید «چلچراغ» با رنگ‌وبوی هفته کتاب منتشر شد

شماره چهارم از دوره جدید مجله علمی تخصصی فرهنگستان علوم

معرفی تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش نهم)

ویژه نامه بخارا برای مهاتما گاندی منتشر شد

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی «بهین‌نامه»