کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیه

استاد مصطفی ملکیان از «هنر، خیال، زیبایی» می‌گوید

نقد و بررسی کتاب «تحلیل ساختار روایت در قرآن»

نشست نقد و بررسی کتاب انسان‌شناسی شناختی برگزار می‌شود

کتاب «فساد دانشگاهی» نقد و بررسی می‌شود

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب معرفت دین به پیشخان آمد

«ساختار معنایی مثنوی معنوی» معرفی و بررسی می‌شود

بی‌خانمانی زنان در هیئت‌علمی

«رکابزنان در پی شمس» نقد و بررسی می‌شود

نظریه معرفت در پدیدارشناسی

کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در ایران» نقد می‌شود

کتاب «اندیشه و سیاست در ایران قاجار» نقد می‌شود

شماره جدید «دانش‌بنیان» با نقد دو کتاب منتشر شد

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» نخستین مونوگراف در نوع خودش است

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» روی میز منتقدان

فارسی شکسته، دستور خط و فرهنگ املایی

شماره 177 آینۀ پژوهش منتشر شد

معرفی و نقد تصحیح جدید تذکره‌الاولیاء

نقد و بررسی کتاب «ادیان در خدمت انسان»

«از آن هجده ماه و هفت روز» بررسی می‌شود

نشست نقد کتاب «کلام و جامعه» برگزار می‌شود

کتاب «با قرآن تا رستاخیز» روی میز منتقدان

دومین شماره «فرهنگ‌بان» با توجه ویژه به نقد کتاب منتشر شد

کتاب «حقیقت عاشورا» نقد می شود

کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن نقد و بررسی می‌شود

کتاب «جماعت‌گرایی فضیلت محوری و سیاست» نقد می‌شود

«کلمات انجمن؛ ملاعبدالرسول مدنی کاشانی» نقد و بررسی می‌شود

شماره 176 آینۀ پژوهش منتشر شد

کتاب «زنان در جهان دانشگاهی» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «فلسفه دین» رونمایی می‌شود

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب حکمت منتشر شد

انتشار شماره جدید «نقد و بررسی کتاب تهران»

نقد «له و علیه ویرایش» با حضور سمیعی گیلانی، صلح‌جو و عباسپور

فراخوان شانزدهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد

دفتر دوم از اشعار منتشر نشده‌ نیما یوشیج بررسی می‌شود

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر منتشر شد

اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی منتشر شد

کتاب «هنر رفتار با زنان» نوشته آرتور شوپنهاور، کتابی که خشم زنان را برمی‌انگیزاند

آینه پژوهش در گام 173

نقد و بررسی کتاب «نبرد قدرت در ایران»

نشست معرفی و بررسی کتاب «خاطرات کارل بروکلمان» برگزار شد

معرفی نامزدهای جشنواره نقد کتاب

کتاب «فدک در تاریخ» نقد و بررسی می‌شود

فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» منتشر شد

«قرآن و زن»، بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن

نقد دو کتاب در شهر کتاب

دومین جشنواره ملی نقد کتاب فراخوان داد

شماره 172 «آینه پژوهش» منتشر شد

گزارشی از نشست رونمایی و معرفی کتاب «متون ایرانی (جلد چهارم)»

«درس‌گفتارهای ادبیات جهان» نقد می‌شود