کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


دستنامه پارلمانی دربارۀ برنامۀ کاری زنان، صلح و امنیت

همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی

کنوانسیون حقوق کودکان بر سر دوراهی (گزارشی از یونیسف 2019)

کتابچه نخستین بودجه حقوق و مستمریات مجلس شورای ملی (قوی‌ئیل 1286 خورشیدی)

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

دستنامۀ حق آموزش یونسکو

اعلام فراخوان ثبت‌نام در پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

مصاحبه با فرانک دی بِیه مدیر کتابخانه پارلمانی اروپا

گزارش یونسکو از پایان دادن به خشونت در مدارس

مطالبه عدالت: مفهوم مشترک تمام ایدئولوژیست‌های جهان

مراسم بزرگداشت محمود شهابی خراسانی برگزار می‌شود

معرفی کتاب «خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی»

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران

گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

صلح‌نامۀ سیده نساء بنت میرکاظم به تاریخ 1285 قمری/علی قنبریان و اسداللّه عبدلی آشتیانی

کنفرانس بین‌المللی عدالت و حقوق الهی برگزار می شود

شرط ذخیره مالکیت: با نگاه تطبیقی به فقه امامیه و حقوق انگلستان، فرانسه و آلمان

کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی برگزار می‌شود