کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


فراخوان سردبیر مهمان

شماره ۹۶ فصلنامه علمی پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد

شماره ۴۷ فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات» منتشر شد

شماره سیزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

دومین شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب معرفت دین به پیشخان آمد

شمارۀ سیزدهم فصلنامۀ ترجمان منتشر شد

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

هفتاد و نهمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد

نگاهی بر تازه‌ترین شماره فصلنامه «نامه ایران و اسلام»

نهمین شمارۀ «نامۀ ایران و اسلام» منتشر شد

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

دومین شماره «فرهنگ‌بان» با توجه ویژه به نقد کتاب منتشر شد

«فصل آزما» منتشر شد

شماره نخست «فرهنگ یزد» منتشر شد

بررسی «کاربردی‌سازی علوم انسانی» در فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت

بررسی و نقد آرای مجتهد شبستری در شماره‌های جدید فصلنامه کتاب نقد

شماره جدید «جهان کتاب» منتشر شد

نشریه پشت بام؛‌ نشریه‌ای جدید در حوزه هنرهای تجسمی

معرفی کتاب‌های چاپ‌شده مربوط به ایران در فرانسه در فصلنامه دوزبانه «ایوان»

شماره ۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» منتشر شد

پنجمین شماره فصلنامه علوم انسانی منتشر شد

شماره ۹۵ فصلنامه «خردنامه صدرا» منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب حکمت منتشر شد

شماره جدید نگاه نو منتشر شد

شماره ۱۵۰ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

انتشار شماره جدید «نقد و بررسی کتاب تهران»

«وزن دنیا» به دنیای مطبوعات قدم گذاشت

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر منتشر شد

اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی منتشر شد

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد

دومین شماره از دوفصلنامه تخصصی «شفای دل» منتشر شد

فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» منتشر شد

سومین فصلنامه آزما با گفتگوهایی درباره شعر منتشر شد

فصلنامه بین‌المللی مطالعات ایران

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی «بهین‌نامه»

انتشار جدیدترین شماره فصلنامه «نقد و نظر»

انتشار شماره جدید «نقد و بررسی کتاب تهران»

قند پارسی، فصلنامه فرهنگ، زبان و ادب فارسی در دهلی نو

مجلّۀ تراثی «دبیر» در گامِ 13

انتشار شماره جدید فصلنامه «نگاه نو»

فصلنامه «نگره» در گام چهل و سوم

جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش‌های نهج‌البلاغه منتشر شد

شماره جدید فصلنامه «تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی» منتشر شد