کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


اولین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی برگزار می‌شود

​نشست «بخشایش در ساحت دین، سیاست و صلح» برگزار می‌شود

کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در ایران» نقد می‌شود

سومین کنگره بین‌المللی امام علی(ع) پژوهی برگزار می‌شود

ملاحظات سیدجواد طباطبایی درباره دانشگاه واکاوی می‌شود

همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی»

«گزینه اشعار دکتر روح‌انگیز کراچی» نقد می‌شود

برگزاری نشست «نگاهی به ترجمه های عربی از آثار سعدی و حافظ» در پژوهشگاه علوم انسانی

بررسی بحران در تاریخ شناسی، توهم یا واقعیت

پاس‌داشت یک کتاب‌خانه

آغاز سلسله نشست‌های فلسفه دین

برگزاری کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی»

ناسیونالیسم ایرانی: نگاهی به روایت‌های کلاسیک متقدم و متأخر

برگزاری نشست «مروری بر ترجمه‌های عربی از شاهنامه فردوسی و رباعیات خیّام» در پژوهشگاه علوم انسانی

نشست «ترجمه‌های عربی از مثنوی معنوی» با سخنرانی دکتر محمدرضا موحّدی برگزار شد

برگزاری سلسله نشست‌های «اندیشه‌ورزان ایرانی در جهان عرب» در پژوهشگاه علوم انسانی

نشست «گفتگوی صنعت و علوم انسانی» برگزار می‌شود

نشست «علوم انسانی: تحلیلی مفهوم شناختی» برگزار می‌شود