کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


میراث متنی و فناوری‌های اطلاعات

برگزاری همایش علمی –کاربردی «میراث خواجه احمد یسوی و ترکستان»

هشتمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر برگزار می‌شود

همایش بین المللی «جامعه و فرهنگ در جهان اسلام» برگزار می‌شود

پیشنهاد ایجاد میز ایفلا در ایران

حضور هیأت کتابخانه مجلس شورای اسلامی در نشست رؤسای کتابخانه‌های پارلمانی دنیا

همایش بین‌المللی «میراث کربلا و جایگاه آن در جهان اسلام» برگزار می‌شود

خوی میزبان پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا

فراخوان مقاله به همایش بین‌المللی زاگرس‌شناسی

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «ایران و جهان در آینۀ تاریخ»

همایش بین‌المللی شکوفایی ادبیات فارسی در قرن 15 و نیمۀ اول قرن 16 میلادی

مجموعه مقالات همایش بین‌المللی میراث زبانی (بخش کتیبه‌ها و متون اسلامی)

برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی ایران‌شناسی در دانشگاه بولونیا

برگزاری چهارمین همایش ایران‌شناسی با محوریت «سعدی» و «پترارک»

برگزاری همایش بین‌المللی «مسائل علومِ انسانی در نسخه‌ها، اسناد و میراثِ عربی و اسلامی»

برگزاری همایش بین المللی «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی»

همایش بین المللی «غدیر در ادبیات فارسی» برگزار می‌شود