کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال 1295

رونمایی از 60 عنوان کتاب مشاهیر در سرای اهل قلم

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» نخستین مونوگراف در نوع خودش است

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» روی میز منتقدان

«از آن هجده ماه و هفت روز» بررسی می‌شود

کتاب «جماعت‌گرایی فضیلت محوری و سیاست» نقد می‌شود

«کردها و خاستگاه آن‌ها» نقد و بررسی می‌شود

«گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان» فردا رونمایی می‌شود

مبنا و فرجام اخلاق بررسی می‌شود

گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دفتر پنجم متون ایرانی

گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دیوان سید حسن غزنوی

گزارش کمیته علمی فرهنگی نمایشگاه کتاب

نشست‌های علمی کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب

برنامه‌های چهارمین روز از سی‌ و‌ دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

توضیحات مدیر عامل خانه کتاب درباره مشکلات صدور بن اهالی قلم

تاریخ شفاهی؛ مباحث نظری، روش‌شناسی

معرفی و بررسی مجموعه «هزار مزار ایران»

نشست معرفی و بررسی کتاب «خاطرات کارل بروکلمان» برگزار شد

کتاب خاطرات بروکلمان معرّفی و بررسی می‌شود

برگزاری نشست «رالف والدو امرسن و شعر فارسی»

«ادبیات ایران در دوره قاجار» معرفی و بررسی می‌شود

معرفی و بررسی کتاب بحرالجواهر فی علم‌الدفاتر

معرفی کتاب «فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی» در سرای اهل قلم

برگزاری دو نشست در سرای اهل قلم

نشست معرفی و بررسی کتاب «تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی»

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی بررسی می‌شود

نشست معرفی و بررسی کتاب «درآمدی به قرآن»

رونمایی از سه اثر تازه نشر کتابخانه مجلس

رونمایی از سه اثر تازه نشر کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم

مارکوس فلس مهمان نمایشگاه کتاب تهران

نشست تخصصی «تذکره‌نویسی فارسی در شبه قاره»

برنامه حضور کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم