کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


منطق و معرفت در اندیشه سهرودی

تصحیح و ترجمه سوتَْکَرنَسْک و وَرشْت مانْسَرنَسک از دینکرد 9

نشست دفاعیات سقراطی برگزار می‌شود

شرق از نگاه مستشرق

نشست مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی برگزار می‌شود

نظریه معرفت در پدیدارشناسی

نشست دوم نسبت اخلاق با علوم برگزار می‌شود

بزرگداشت مقام علمی ضیاء موحد برگزار می‌شود

همایش بین المللی «جامعه و فرهنگ در جهان اسلام» برگزار می‌شود

نشست نقد کتاب «کلام و جامعه» برگزار می‌شود

برنامه دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد

برگزاری سه دوره آموزشی در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

از لکان متقدم تا لکان متاخر

بررسی «کاربردی‌سازی علوم انسانی» در فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت

اعلام فراخوان همایش ملی «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»

تاریخ، خدای انسانِ عالمِ مدرن است

شماره ۹۵ فصلنامه «خردنامه صدرا» منتشر شد

نکوداشت مقام علمی مرحوم دکتر محسن جهانگیری

همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی»

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب حکمت منتشر شد

شماره ۱۵۰ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

برگزاری نشست «چهره‌ زن در حکمت، ادبیات و هنر»

شماره ۱۴۹ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

برگزاری کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی»

فلسفه، فلسفه است

کتاب «هندسه معنا در پرگار مولانا» منتشر شد

شرح ابراهیمی دینانی بر «الکلمات المکنونه» فیض کاشانی منتشر شد

همایش «حکمت و تمدن در ایران اسلامی» برگزار می‌شود

بازدید و دیدار رئیس مجمع عالی حکمت اسلامی و هیأ ت همراه