کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


گزارش جهانی شادکامی 2021: نشریه‌ای از شبکه راهکارهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد

گزارشی از یونسکو: موزه‌های سراسر جهان در مواجهه با کووید-19

21 ماه مه (31 اردیبهشت) روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه

23 آوریل؛ روز جهانی کتاب و حق مؤلف

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و سوم)

اول فروردین (21 مارس) روز بین‌المللی نوروز و روز جهانی شعر

روز جهانی زن؛ استانداردهای دوگانه غرب

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و دوم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هشتم)

نقشه راه برای اقدام در زمینه سلامت زنان، کودکان و نوجوانان

گزارش کشورهای کمتر توسعه یافته سال 2019

دستنامه پارلمانی دربارۀ برنامۀ کاری زنان، صلح و امنیت

کنوانسیون حقوق کودکان بر سر دوراهی (گزارشی از یونیسف 2019)

شهرهای هوشمند: شکل دادن به جامعۀ 2030

شاخص‌های موضوعی برای فرهنگ در برنامۀ کاری 2030

گزارش توسعه جهانی سال 2017

وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان 2019

گزارش سال 2018 برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متحد

چشم‌انداز جمعیت جهان (گزارش سازمان ملل متحد 2019)

دستنامۀ حق آموزش یونسکو

داده‌های اطلاعاتی برنامۀ مشترک ملل متحد در زمینه اچ.آی.وی/ ایدز

صداها و تصویرها، گنجینهٔ نیازمند اقدام عاجل برای حفاظت

پیوند با گذشته از طریق صداها و تصویر

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل درباره مبارزه با فرسایش خاک

گزارش سازمان ملل از فجایع طبیعی در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه 2019

گزارش یونسکو از پایان دادن به خشونت در مدارس

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی‌ام)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌نهم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌هشتم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌هفتم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌ششم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌پنجم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌چهارم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌سوم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌دوم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پانزدهم)

معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهاردهم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش دوازدهم)

بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وب‌سایت این سازمان جهانی

کارگاه آموزشی «بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وبسایت این سازمان جهانی»

بازدید «رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران» و هیئت همراه، از کتابخانه مجلس

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)